• การศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ในการจัดทำเอกสารจัดซื้อบรรจุภัณฑ์
 • สามารถใช้โปรแกรมในการจัดทำข้อมูลผ่านระบบ SAP

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 30 Days work-from-home, 15 Annual Leave, Bonus
 • Health insurance, Provident Fund, Gym membership
 • Connected to MRT Station, Flexible working hours

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์เรื่อง IMPORT และ EXPORT
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานด้าน SHIPPING
 • สื่่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in Business Admin.
 • Good command of spoken and written English
 • Work experience 3-5 years in Purchasing and Admin.

20-Oct-19

 

Applied
 • Procurement engineer
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถอ่าน Drawing ได้

18-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ต่อรองเก่ง
 • บุคลิกมั่นใจ กล้าตัดสินใจ
 • หาข้อมูลเก่ง

18-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • Trader
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

18-Oct-19

 

Applied
 • หาข้อมูลเก่ง
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • มีประสบการณ์ทำจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Oct-19

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Strong communication skills in English
 • Minimum 1 years of experience in purchasing field
 • Have knowledge of MRP system

18-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
 • ความสามารถในการอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น

17-Oct-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เศษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานด้านจัดซื้อ 1-2 ปี ขึ้นไป
 • ความสามารถในการจัดซื้อวัตถุดิบ

17-Oct-19

 

Applied
 • 3 years working experience
 • Good in Chinese conversation
 • Salary 20K or above

17-Oct-19

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Newly graduated is welcomed
 • Bachelor's degree in related fields
 • Good negotiation skills

17-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 3 ปี

16-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Procurement Officer

PRTR Recruitment & Outsourcing

เมืองสมุทรปราการ

 • Procurement
 • Experience in Supplier Management
 • Sourcing Strategy

16-Oct-19

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • Working 5 days
 • The bonus depends on the company's operating resul
 • Housing allowance

16-Oct-19

 

Applied
 • Procurement Officer Recruitment
 • Procurement
 • Recruitment

16-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถวางแผนและดำเนินการสั่งซื้อสินค้าทั่วไป

16-Oct-19

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อต่างประเทศ 2 ปีขึ้นไป

16-Oct-19

 

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย อายุ 28 - 35 ปี วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานจัดซื้อ จัดจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 5
 • วางแผนและจัดซื้อวัตถุดิบ เจรจาต่อรองราคากับผู้ขาย

16-Oct-19

 

Applied
 • Bachelor degree from any major
 • 2-3 years of Experience
 • Good in English and communications skills

16-Oct-19

 

Applied
 • Degree in Supply Chain/Logistics or a related
 • Experiences in Import/Export Management
 • Female, aged 25 years old or above

16-Oct-19

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์พิจารณาให้ปีละ 5%

16-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • New graduate
 • At least 0-2 year experience in purchasing overs
 • Experiences with import-export process.

16-Oct-19

 

Applied
 • ปวส-ปริญญาตรี
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.
 • มีประสบการณ์3ปีขึ้นไป

16-Oct-19

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Procurement Officer

Inteqc Feed Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สัตวบาล วิทยาศาสตร์
 • ทักษะด้านการสื่อสารการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษที่ดี

16-Oct-19

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • 5+ years of procurement
 • Bachelor’s degrees
 • Sound understanding of SAP

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถเขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษระดับดี
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในงานจัดซื้อ
 • ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Procurement job working with overseas team
 • Regional function
 • Able to work overseas

15-Oct-19

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี /ปริญญาตรีขึ้นไป/HSK5-6
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้ื้อ/นำเข้า-ส่งออก/Procuement
 • สามารถปฏิบัติงานประจำที่ประเทศจีนได้(เซี่ยงไฮ้)

15-Oct-19

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เปิด PO, จัดหาซัพพลายเออร์, จัดซื้อสินค้า
 • เบิก-จ่าย, ควบคุมคุณภาพ, ด้านการจัดหาตรงเวลา
 • จัดซื้อ, อุปกรณ์สำนักงาน

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Food business
 • Attractive Salary
 • Attractive Salary

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี
 • โบนัสปีละ 1 ครั้ง ปรับเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง

15-Oct-19

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้คล่อง(ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการพูดและเจรจาต่อรองแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 1-3yrs experienced in Merchandising
 • Purchasing and Merchandising skill.
 • Manage, analyst and solving the related problems

15-Oct-19

 

Applied
 • พิจารณาเฉพาะผู้มีประสบการณ์จัดซื้อก่อสร้างโดยตรง
 • วัสดุก่อสร้าง
 • จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

15-Oct-19

THB10k - 25k /เดือน

Applied
 • Thai speaking
 • Chinese nationality
 • procurement

14-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดซื้ออสังหา บุคลิกดี กระตือรือร้น คิดริเริ่ม
 • รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อดทน ใส่ใจรายละเอียด นำเสนองาน
 • คล่องการนำเสอน ทำ Powerpoint , Excel ได้

14-Oct-19

 

Applied
 • งานจัดซื้อ จัดหา, การนำเข้าและส่งออก
 • วิเคราะห์ประเมินผู้ขาย เจรจาต่อรองราคา
 • สรรหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ ผู้ขายทั้งในและต่างประเทศ

14-Oct-19

 

Applied
 • Purchasing
 • Procurement
 • Oversea

14-Oct-19

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • 1-2 years as an Interpreter in Manufacturing
 • Willing to do Procurement/Purchasing Task
 • Sourcing supplier in localize and domestic

14-Oct-19

 

Applied
 • ดูแลระบบสั่่งซื้อ Oracle, เปิด PO, PR และวางบิล
 • มีปสก.ดูแลระบบการสั่งซื้อ Oracle และเปิด PO, PR
 • มีความละเอียด รอบคอบ มี Service-minded แก้ปัญหาได้

13-Oct-19

 

Applied