• มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีความสามารถในการอ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Pharmacist
 • Sourcing Medicine
 • Procurement

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command in English
 • 5 years experiences in purchasing or supply chain
 • Knowledge in incoterm, logistics, and internationa

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ในด้านการจัดซื้อขั้นต่ำ 3 ปี
 • มีความรู้ด้าน Import & Export

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Procurement job working with overseas team
 • Regional function
 • Able to work overseas

14-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

14-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.
 • สมัครผ่านทาง "Apply Now"

14-Dec-18

 

Applied
 • ค่าอาหารกลางวัน + ค่ารถ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนการศึกษาบุตร

14-Dec-18

 

Applied
 • สรรหาและคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างเหมา
 • เจรจาต่อรองกับผู้รับเหมา
 • ตรวจติดตามผู้ขายหรือผู้รับจ้างเหมา

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์จัดซื้อ อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ปฏิบัติงานประจำ สำนักงานใหญ่ อุบลราชธานี

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายเท่านั้น
 • สื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาจีนได้
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Dec-18

 

Applied
 • โบนัสประจำปี (ตามผลกำไรของสถานประกอบการ)
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์

14-Dec-18

 

Applied
 • FMCG Products
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์จัดหาและจัดซื้อบรรจุภัณฑ์

13-Dec-18

 

Applied
 • มีความขยัน อดทน และ มีความเป็นผู้นำ
 • เป็นผู้มีทักษะ ในการพูด เจรจา
 • การศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป เอก เครื่องกล

13-Dec-18

 

Applied
 • Logistics, Freight Forwarder, Shipping, Strategic
 • Capacity Planning, Pricing, Airline, Export, cargo
 • Procurement, Air Freight, Air, Carrier, import

13-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ/เลขานุการ
 • นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
 • ติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศ

13-Dec-18

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's Degree in Economics
 • Business Administration with GPA > 2.75
 • Fluent in English with TOEIC score 650

13-Dec-18

 

Applied
 • Degree or higher in Business Administration
 • Good command of spoken and written English
 • Understanding Purchasing process

13-Dec-18

 

Applied
 • เก็บข้อมูลสินค้าในด้านราคาเป็นมาตรฐาน
 • จัดหาจัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่ในการซ่อมเครื่องจักร
 • ตรวจสอบราคาสินค้า ระยะเวลาในการส่งมอบ

13-Dec-18

 

Applied
 • 2 years experience in packaging purchasing
 • Source,compare,select and negotiate for packaging
 • SAP systems experience

13-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in Procurement skill 3 years
 • Able to use procurement software
 • Good command in speaking and writing English

13-Dec-18

 

Applied
 • ประสบการณ์งานจัดซื้อ
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถอ่าน/เขียน/สื่อสารภาษาอังกฤษได้

13-Dec-18

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีทักษะการเจราต่อรองที่ดี

13-Dec-18

 

Applied
 • At least Bachelor degree in Business
 • Experienced in Procurement / Purchasing
 • Very good skill in negotiating

13-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปในงานจัดซื้อ
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

12-Dec-18

 

Applied
 • จัดทำเอกสารสั่งซื้อ
 • ติดตามเอกสารสั่งซื้อจากผู้ขาย
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

12-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อ การต่อรอง
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

12-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Coordinate with the HQ in Japan on importing
 • Handle purchasing documents
 • New Graduate is also welcome to apply!

12-Dec-18

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 2 -3 ปี ในตำแหน่งจัดซื้อ
 • มีความสามารถในการสื่อสารและเจรจาต่อรองที่ดี

12-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี
 • อายุ 20 -30 ปี

11-Dec-18

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Senior Purchasing Officer
 • Work life balance
 • Flexible benefits

11-Dec-18

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Food & Restaurant
 • Purchasing
 • Food

11-Dec-18

THB16k - 20k /เดือน

Applied

Procurement Officer (Packaging)

Ocean Glass Public Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Computer literate in Microsoft office, SAP
 • Service & Results Oriented.
 • 1-2 years’ in Procurement especially Packaging

11-Dec-18

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้่อ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

11-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • จัดทำเอกสารสั่งซื้อ
 • จัดหา/จัดซื้อสินค้า,ติดต่อผู้ขาย เจรจาต่อรอง

11-Dec-18

 

Applied
 • Purchasing
 • logistic
 • มีความรู้โปรแกรม Microsoft Office

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิป.ตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ(ทางเมล์ได้)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

11-Dec-18

 

Applied
 • Degree in Business Administration or related field
 • Pleasant personality and service-minded attitude.
 • Min 1 year of experience in procurement/logistics

11-Dec-18

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายวิศวกรรมโครงการ
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อวิศวกรรม
 • ตรวจสอบใบขอซื้อ (PR) ร่วมจัดหาแหล่งที่จะซื้อ

11-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา เศษฐศาสตร์,การตลาด
 • สั่งซื้อสินค้าในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
 • เจราจาต่อรอง สำรวจราคาตลาด

11-Dec-18

 

Applied
 • International Company
 • Buyer
 • Expeditor

11-Dec-18

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เปิด PO เปรียบเทียบราคาสินค้า
 • จัดเตรียมเอกสารสำหรับการ Audit
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทน

11-Dec-18

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อต่างประเทศ 2 ปีขึ้นไป

11-Dec-18

 

Applied
 • Responsible for Procurement task
 • Bachelor’s degree
 • At least 2-3 years working experience Procurement

11-Dec-18

 

Applied
 • B. Tech (Chemical Engineering) or BS or M. Sc.
 • Fluent English
 • Purchase in Pharmacy manufacturing

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาจีนกลางได้เป็นอย่างดี
 • สอบวัดระดับภาษาจีน ได้ระดับ HSK 5 ขึ้นไป

11-Dec-18

 

Applied
 • Good knowledge of International Trade and Logistic
 • Searching and selecting products from Korea, China
 • Ability of negotiation, detail oriented

11-Dec-18

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านงานจัดซื้อ
 • ทักษะการประสานงาน

11-Dec-18

 

Applied