• วางแผนกลยุทธ์การตลาด
  • คิดวิเคราะห์การจัดทำโปรโมชั่นสนับสนุนการขาย
  • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่