• การศึกษาปริญญาตรี ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
  • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • Diploma, EHS activity,
  • chemical process plant, safety supervisor
  • industrial gas,internaitonal code

23-May-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่