• จบการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-4 ปีขึ้นไป
 • ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัย

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Safety Officer
 • permanent
 • English in writing and communication

14-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Operational
 • Welcome New Graduates & Fresh Grads
 • Have a license Professional Safety Officer Level

13-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจสอบ เสนอแนะนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ ที่ผ่านการอบรม
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

13-Dec-18

 

Applied
 • Safety
 • Occupational Safety and Health
 • Officer - Occupational Safety and Health

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย

11-Dec-18

 

Applied