• อายุรหว่าง 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาตลาด,สาขาบริหาร
 • ประสบการณ์ด้านงานขาย 1 ปี ขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • แนะนำสินค้า บริการลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัย

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Maintain sufficient potential customers
 • Prepare sales and marketing plans
 • Develop the new market and sales strategy

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality with age 23 years up.
 • Bachelor Degree in any field
 • 2 Years experience in Sales field

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Gain new business and retain existing business
 • Visit customer, Sales report activities
 • Knowledge frieght fowarding and logistics services

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • จบการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1- 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนการขายพร้อมเสนอแนะกิจกรรมการส่งเสริมการขาย
 • จบการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1- 2 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนการขายพร้อมเสนอแนะกิจกรรมการส่งเสริมการขาย
 • จบการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1- 2 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Executive ( ด่วนมาก !!! )

D.P.PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 23 - 45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายด้านโรงแรม 1-3 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้า
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้คล่องแคล่ว

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 18-35 ปี ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ (การขาย)
 • ขยัน กระตือรือร้น

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่ และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เสนอขายสินค้า
 • วุฒิการศึกษา ป.6 – ป.ตรี
 • มีใจรักงานบริการ (การขาย)

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 18-35 ปี ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ (การขาย)
 • เสนอขายสินค้า,แนะนำสินค้า,เชียร์สินค้า

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years experience in the logistics field
 • Degree in Administration, Logistics
 • Strong computer literacy in Microsoft Office

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย พิจารณาพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • รายได้ขึ้้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai National with a BA or Higher
 • at least 3 years’ sea freight experience
 • Outstanding communication

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการขาย/บริหารธุร
 • มีความมั่นใจและรักงานขาย งานบริการ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือล้นในการทำงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ขายพื้นที่เช่าอาคาร
 • ทำการตลาดพื้นที่เช่าอาคาร
 • มีค่า Commission ค่าเดินทาง และผลประโยชน์อื่นๆ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2-3 years’ sales experience in direct sales
 • Bachelor’s Degree in Mechanical or a related field
 • Experience in CNC, milling, lathe

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 above in Sales of manufacturing
 • Selling electronic components to customer
 • Having own car with driving license

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • The leading company in industry of the service
 • To make connection with many company
 • To be part of start-up business

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good Commission
 • Minimum of 5 years’ experience in Sale Executive
 • Good English in conversation and writing

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เสนอขายสินค้าให้ลูกค้า
 • ไม่จำกัดเพศ และไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 1 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถประสานงานและติดตามลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 • ทำงาน 5 วัน 8.00-17.00 น.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years of experience in Sales
 • Preferably from marketing/advertising company
 • Compensation comes with competitive bonus rates

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female Age 25-30 years
 • Bachelor's degree in Engineering
 • Master in Business preferred

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เปิดลูกค้าใหม่ และ ดูแลฐานลูกค้าเดิม
 • ทำยอดขายตามเป้าที่กำหนด
 • ทำแผนการตลาดและส่งรายงานการเข้าพบลูกค้าให้หัวหน้า

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา
 • รักงานบริการและงานขาย
 • บุคลิกดี แต่งกายสุภาพ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย –หญิง อายุ 25 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ ด้านงานขายรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และคนในองค์กร

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales
 • Sales Executive
 • Reefer cargo

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Support
 • Sales
 • Corporate

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales
 • Sales Executive
 • Reefer cargo

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 1 year of experience in Sales
 • Guarantee Commission 30%
 • Part Time / Freelance

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ทำงานเป็นระบบได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีจิตใจรักงานด้านงานขายและงานบริการ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขายและดูแลสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ขยัน ตั้งใจ มีมนุษย์สัมพันธ์
 • มีความรับผิดชอบ มีใจบริการ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. - ป.ตรี
 • สามารถอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales/ พนักงานขายเครดิต จังหวัดมหาสารคาม

P.Q. MARKETING CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศ ชาย หรือหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. - ป.ตรี
 • สามารถอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

พนักงานขายหน่วยรถ/เงินสด จังหวัดมหาสารคาม

P.Q. MARKETING CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • ขับขี่รถยานยนต์ได้ มีใบขับขี่ (ใช้รถของบริษัท)

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง/ชาย
 • อายุ 18-35 ปี
 • วุฒิม.3/ม.6/ ปวช/ป.ตรี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ขับได้ทั้งรถเล็ก - รถใหญ่ ขับรถข้ามแดน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย1ปีขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ตรงจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลเกี่ยวกับการขายทั้งหมดของโครงการ
 • ดูแลประสารงานระหว่างลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ
 • มีประสบการณ์อสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 2 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการขายสินค้าอุตสาหกรรม

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or above from any fields
 • Prefer 30 years old below
 • Good interpersonal and communication skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เปิดการขาย ปิดการขาย
 • สรุปยอดส่งบัญชี
 • จัดเรียงสินค้า ดูแลความเรียบร้อยเคาน์เตอร์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-39 ปี
 • มีความอดทน ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์การขาย

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล