• มีทักษะการใช้โปรแกรม MS. Excel เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านบัญชี-การเงิน
 • ขยัน ซื่อสัตย์ รอบคอบ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อวัตถุดิบ/สินค้า
 • รับวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • IFRS
 • Tax planning
 • CPA

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำ AP,PAYMENT จัดทำรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อธนาคาร, แคชเชียร์จ่ายค่าใช้จ่ายบริษัท
 • อนุปริญญา หรือ ปริญญาตรี
 • ทำงานเกี่ยวกับฝ่ายการเงินอย่างน้อย 2 ปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Financial, Accounting Background
 • Account Payable, Account Receivable
 • Base in Kuala Lumpur, Malaysia

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่การเงิน
 • Finance officer
 • การเงินการบัญชี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial Budgeting
 • Financial
 • Budgeting

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สัญชาติไทย อายุ 23-30 ปี
 • ป.ตรี สาขาการเงิน บัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0-3 ปีด้านการเงิน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (บัญชี. การเงิน)
 • มีประสบการณ์ในด้านบัญชีหรือการเงินอย่างน้อย 2–3 ปี
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command in both Thai and English languages
 • Having service-minded and coordinated skill
 • Be honest and full responsible for all assigned

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บันทึกบัญชีด้านรับ-จ่าย
 • ทำรายงานจ่ายค่าคอมมิชชั่น
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความซื่อสัตย์ และความละเอียดรอบคอบสูง
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินมาก่อน
 • มีความสามารถและมีความสุขการเรียนรู้ด้วยตนเอง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานเอกสารฝ่ายบัญชี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การบัญชี
 • ใช้โปรแกรม EAST-ACC หรือ Bc ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อวัตถุดิบ/สินค้า
 • รับวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • accountant experience
 • english communication
 • computer literacy

21-Jun-18

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or female, age not over 30 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting or Finance
 • 3 years’ experience in accounting payable

21-Jun-18

 

Applied
 • Possess experience from Banking, Financial
 • Strong financial strategic planning
 • Strong analytical and logical thinking

21-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • Master’s degree or higher in Finance is a plus
 • aged between 40-48 years old

21-Jun-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 1-2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม ACC-BILLING ได้

21-Jun-18

 

Applied
 • จบวุฒิ ป.ตรี บัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ Express / Excel ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ทำงาน 5ปี ซื่อสัตย์ และมีมนุษย์สัมพัน

21-Jun-18

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Chief Financial Officer

D-Land Group Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง CFO 3 ปี ขึ้นไป
 • บริหารจัดการและควบคุมกระบวนการทางบัญชีและการเงินขอ
 • บริหารงบการเงินและวิเคราะห์รายงานทางการเงินของบริษ

21-Jun-18

 

Applied
 • Financial Officer
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • More than 3 years working experience in Sales
 • Familiar with ERP system (SAP is preferred)

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • At least 10 years of experience
 • Possess team management and leadership skills

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส., ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

21-Jun-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 10-15 years of related experienced.
 • Head the organization’s finance function
 • Responsible for obtaining board approval

20-Jun-18

 

Applied

CFO (Chief Financial Officer)

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • exp CFO/FC in a listed company or related
 • >10 years of relevant experienced
 • Good command of English

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆ

20-Jun-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และจิตบริการ
 • ปฎิบัติงาน 5 วันต่อสัปดาห์

20-Jun-18

 

Applied
 • Degree in Accounting or Business Administration
 • 4 years of direct experience in budget planning
 • Good Knowledge in Thai Financial Reporting

20-Jun-18

 

Applied
 • วันหยุดวันลา
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสังคม กองทุนทดแทน

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์มากกว่า 2 ปี
 • อายุ 24 – 30 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Oil & Gas background
 • Good Financial analysis
 • CFO background

19-Jun-18

 

Applied
 • BA or higher in Accounting, Financial or related
 • 3-5 yrs experience in Audit firm and consolidation
 • Have knowledge of TFRS and IPO experiences

19-Jun-18

 

Applied

Chief Financial Officer (CFO)

Manarco Recruitment Limited

กรุงเทพมหานคร

 • CFO
 • Experienced in SEC/SET
 • 10 year experiences

19-Jun-18

 

Applied
 • กำกับดูแลควบคุมและบริหารความเสี่ยง
 • รอบรู้งานการเงินและบัญชี
 • รอบรู้ภาษีอากร และเจรจาต่อรอง

19-Jun-18

 

Applied
 • Financial field is a must
 • A good career opportunity
 • Fair command of English

19-Jun-18

 

Applied
 • ทำงานสัปดาห์ละ5วัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินโบนัสประจำปี

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี สาขาการเงินการธนาคาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป (รับ-จ่าย)
 • เริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jun-18

 

Applied
 • เพศหญิง / อายุ 22 - 27 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บัญชี,การเงินการธนาคาร
 • มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจธนาคารพาณิชย์

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Finance or Account
 • 10 years of experience in a accounting
 • Manage budget and financial forecast

18-Jun-18

THB90k - 160k /เดือน

Applied
 • A rewarding career and remuneration package
 • A friendly environment
 • Advance EXCEL and SAP knowledge

18-Jun-18

 

Applied
 • Good command of English communication
 • Pleasant personality, service mind, interpersonal
 • No need to graduate from Financial/ Accounting

18-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินและการธนาคาร การบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้ในระดับดี
 • รับผิดชอบการเงินด้านจ่าย (AP) รับเงินสด จ่ายเช็ค

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Chief Financial Officer
 • CFO
 • บัญชีการเงิน

18-Jun-18

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับธนาคารพาณิชย์
 • ควบคุมการจ่ายเงินสดย่อย FFB
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี, การเงิน โดยตรง

18-Jun-18

 

Applied