• ประสบการณ์งานการเงินอย่างน้อย 2 ปี
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการออกตราสารทางการเงิน
 • ความรู้ด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ทักษะภาษาอังกฤษดี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in finance
 • At least 2 years experience
 • Experience in Microsoft Dynamics AX

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • accounting
 • finance
 • accounting and finance

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Salary 24-25k
 • New graduate are welcome
 • Be able to communicate in English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาการ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีในการติดต่อบุคลากรและลูกค้า
 • มี TOEIC Score มากกว่า 450

15-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และรักงานบริการ
 • มีความอดทน และสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี

15-Dec-18

 

Applied
 • Financial Officer in Electricity generating
 • 1-2 years of related experience is preferable
 • TOEIC score must be over 600

14-Dec-18

 

Applied
 • CFO
 • Chief Financial Officer
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

14-Dec-18

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Monthly salary: 30,000-45,000 baht
 • Good spoken and written both Thai & English skill
 • Bangkok

14-Dec-18

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • Minimum 12 years of experience
 • Good Communication in English
 • Experience in ERP (NAV 2017) project leader

13-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจสอบรายงานสถานะเช็คจากหน่วยงานต่าง ๆ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี และการเงิน
 • มีประสบการณ์ในการจำทำทะเบียนเงินฝากธนาคาร

13-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดจากขายประจำวัน /นำเงินฝากธนาคาร
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินในธุรกิจค้าปลีก

13-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี มีความรู้ทางด้านการเงินและบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและบัญชี
 • บันทึกบัญชี จัดทำบัญชีภาษีอากร จัดทำรายงานการเงิน

13-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Finance & Administrative Officer
 • Benefits: Performance bonus, travel allowance,
 • health insurance & travel insurance

13-Dec-18

 

Applied
 • บันทึกรายการรับเงิน - จ่ายเงิน , วางบิล
 • ดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน Online
 • ทำเอกสารชุดใบสำคัญรับเงิน

13-Dec-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • ประกันสังคม
 • ชุดฟอร์ม

13-Dec-18

 

Applied
 • Cash flow
 • Sensitivity Analysis
 • finance

13-Dec-18

 

Applied
 • Monthly salary: 60000-80000 baht
 • Good spoken and written both Thai & English skill.
 • Bangkok

13-Dec-18

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

13-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์ในงานด้านบัญชี การเงิน 1 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม Excel (Vlookup, Pivot) ได้

12-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาบัญชี และการเงินการ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปี
 • สามารถปิดงบการเงินได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการเงิน การบัญชี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปีขึ้นไป
 • ดำเนินธุรกรรมการรับ - จ่ายเงินต่างๆ ทุกช่องทาง

12-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ (การเงิน)
 • ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ PC และ AS / 400 ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์

12-Dec-18

 

Applied
 • จัดทำบิลเป็นบิล Online ในระบบ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี
 • คีย์ตัดรับชำระเงิน

12-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Minimum of 3-10 years work experience
 • Good Command of English

11-Dec-18

 

Applied
 • Strong problem solving and creative skills
 • BS in Accounting or Finance
 • 10 years in progressively responsible financial

11-Dec-18

 

Applied
 • Finance.
 • Experience of system SAP is advantage.
 • Experience in Accounting / Finance.

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Account Finance
 • 5 days working
 • Provident Fund, Bonus

11-Dec-18

 

Applied
 • Cashier
 • Premium Collection
 • Life Insurance

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • customer services, concerns or complaints
 • Follow up and negotiate installments and payments
 • Excellent English and Chinese written and verbal

11-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขาการเงิน
 • ถ้ามีประสบการณ์การเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

11-Dec-18

 

Applied
 • Good command of English communication
 • Pleasant personality, service mind, interpersonal
 • No need to graduate from Financial/ Accounting

11-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านการเงินอย่างน้อย 12 ปี
 • มีใบอนุญาต Certified Public Accountant (CPA)

11-Dec-18

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Business
 • At least 4 years of direct experience in budget
 • Oracle and SAP experience will be advantage

11-Dec-18

 

Applied
 • Top management
 • Top package with company strong financial status
 • Strong personalities

11-Dec-18

 

Applied
 • Manage accounts payable and other related function
 • High Vocational or Bachelor's Degree in Accounting
 • 1 -2 years relevant experience

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Must be able to handle with documents
 • Be honest and full responsible for assigned tasks
 • Good at computer literacy e.g. Microsoft Offices

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Financial Services Officer

Anantara Vacation Club

กรุงเทพมหานคร

 • Professionally handle all customer concerns
 • Bachelor degree (desirable)
 • Previous work experience a timeshare environment

10-Dec-18

 

Applied
 • Manage daily operation both accounting and finance
 • Experience in IPO and SET process
 • Dealing with SET/ SEC / BOI would be advantage

06-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied