• เพศชาย / หญิง อายุ 26-35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี / ป.โท สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน 3-5 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Results-Oriented
 • Experience in Financial industry
 • Financial Services

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บัญชี การเงิน
 • วางบิล รับเช็ค
 • เกรดเฉลี่ย 2.70ขึ้น

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • finance
 • budget
 • Financial Budgeting

14-Aug-20

 

Applied
 • Corporate Financial Analyst/ Data Analyst
 • Degree in Finance & Accounting, Economics
 • New graduates are welcome

12-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Senior Finance Officer/เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส
 • Bachelor's degree in Accounting or Finance
 • experience in Accounting, Finance, Treasury

12-Aug-20

 

Applied
 • ดูแลรักษาเงินสดย่อย การเบิก-เคลียร์เงินสดย่อย
 • การติดต่อประสานงานกับธนาคาร
 • การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย

11-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อนุมัติเงินสดให้กับหน่วยงานที่เบิกจ่าย
 • จัดทำ petty cash
 • ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารเบิกจ่าย

11-Aug-20

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • At least 2 years of working experience
 • Outstanding Career Development Opportunities
 • Excellent Benefit

10-Aug-20

 

Applied
 • Flowaccount
 • Finance, Admin, Sale Support
 • Electrical

10-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • MNC in Retail Business
 • Leadership Team Member
 • Broaden Management

07-Aug-20

 

Applied
 • CPA Certification is an advantage
 • Public Company Limited experienced is required
 • Experienced in public companies.

06-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior Finance and Accounting
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับอาวุโส
 • หัวหน้างาน การเงินและบัญชี

03-Aug-20

 

Applied
 • At least 3 years up experience in CFO position
 • Excellent analytical and presentation skills.
 • Strong financial and accounting background

03-Aug-20

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied