• Male or female, aged at least 28 year old
 • Bachelor’s / Master’s Degree in Finance
 • 3 years plus experience in the position

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ความรู้ด้านการเงินต่างประเทศ

16-Aug-17

 

Applied

Senior Finance Officer

Skillsolved Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • BSc/MSc in finance, accounting or relevant field
 • Proven experience in a relevant financial role
 • Good analytical and numerical skills

16-Aug-17

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • MBA with at least 1 - 3 years of experience
 • 20 days of annual leave
 • Flexible working hours

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำใบแจ้งหนี้, ออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
 • ควบคุมเงินสดย่อย
 • สามารถใช้โปรแกรม WinSpeed ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี

14-Aug-17

 

Applied
 • Female age 30 years up
 • Bachelor Degree in accounting or higher
 • 5 year experience in accounting field

09-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล