• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทประชาสัมพันธ์
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2-5 ปี สายงานการสื่อสารการตลาด
 • มีทักษะด้านการเขียนบทความ Content ผ่านสื่อต่างๆ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Japan MNC
 • Minimum 3 years experience
 • Marketing and social media

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree of business administration or higher
 • Experience in telecommunication or customer
 • Skill and knowledge: Word, Excel, power point

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการตลาด

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years experience in Marketing
 • Marketing & Communications
 • Creative international start-up environment

22-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดมากกว่า 2 ปี
 • การศีกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบสูง

22-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด / บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด
 • ประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด

22-Aug-17

 

Applied
 • Develop creative: TV, Radio, Outdoor, Print
 • Develop marketing: store brief book, POP, premiums
 • Coordinate and support all marketing activities

22-Aug-17

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในด้าน การตลาด,สื่อสารมวลชน
 • ประสบการตรงทางด้านการตลาดอย่างน้อย 3-5ปี
 • มีความเชี่ยวชาญการวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในด้าน การตลาด,สื่อสารมวลชน
 • ประสบการตรงทางด้านการตลาดอย่างน้อย 3-5ปี
 • มีความเชี่ยวชาญการวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-4 years of experience in Trade Marketing
 • Proven experience as a sales executive
 • Multi-task, Self-motivated with a results-driven

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Marketing or related fields is preferred
 • 2 to 3 years working experience in the marketing
 • Experience in the marketing of consumer goods

21-Aug-17

 

Applied
 • 28-35 years old with at least a Bachelor’s degree
 • 3 years plus experience in sales
 • Strong selling and negotiating skills

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 5 years of experience in Marketing or rela
 • Fluent in written/spoken in English
 • Good personality and human relationship

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop and execute business development roadmap.
 • Monthly and yearly target are achieved by identify
 • Support the Business Development team.

18-Aug-17

 

Applied
 • Male/Female, age 27-35 yaers old
 • At least 5-8 years' experience in Marketing
 • Proactive and initiative

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of both written and speaking English.
 • Have own car
 • Able to travel up countries or abroad.

09-Aug-17

 

Applied
 • Male. Thai Nationality
 • Bachelor or Master’s degree
 • 1 year experience in the digital industry

08-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 27 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพ

08-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล