• วางกลยุทธ์การตลาดของแบรนด์
 • บริหารทีมการตลาด
 • บริหารงบการตลาด

19-Jan-18

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Develop creative: TV, Radio, Outdoor, Print
 • Develop marketing: store brief book, POP, premiums
 • Coordinate and support all marketing activities

19-Jan-18

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Minimum of 2 years of working experience
 • Bachelor / Master Degree in Marketing or related
 • Fluency of English Language

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Create exciting and saleable products
 • Manage and analyse all business aspects of product
 • Develop & implement integrated marketing strategy

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher degree :Business Administration
 • At least 8 years in relate
 • มีทักษะด้าน creative , designer และวางแผนการตลาด

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years in watch, camera or FMCG products
 • Good command of English
 • Need own car and driving license

19-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในด้าน การตลาด,สื่อสารมวลชน
 • ประสบการตรงทางด้านการตลาดอย่างน้อย 3-5ปี
 • มีความเชี่ยวชาญการวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในด้าน การตลาด,สื่อสารมวลชน
 • ประสบการตรงทางด้านการตลาดอย่างน้อย 3-5ปี
 • มีความเชี่ยวชาญการวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Asia's fastest growing on line service for SME's
 • Drive sales growth by innovative digital campaigns
 • Google,facebook,intragram specialsits please apply

18-Jan-18

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถควบคุมและบริหารลูกทีม

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์มาอย่างน้อย 2 ปี
 • เคยนำข้อมูลมาใช้ในเชิงยุทธศาสตร์สำหรับบริษัท
 • มีความเป็นผู้ใหญ่และสื่อสารได้ดีเยี่ยม

18-Jan-18

 

Applied
 • Initiate and Plan the integrated marketing
 • Deliver regular reports of campaign results
 • Deliver regular reports of campaign results

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Science, Pharmacy
 • 5 years operational exp. phama & FMCG company
 • Very good in English communication

17-Jan-18

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุระหว่าง 27 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพ

17-Jan-18

 

Applied
 • Master Degree in Business/ Marketing
 • 3 years as a brand management/ brand communication
 • A strong working knowledge of experience brand

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Create, Manage and Monitor marketing projects
 • Control project timeline, budget and expenses
 • Coordinate with relevant parties and suppliers

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least Bachelor‘s Degree
 • Excellent coordination skill
 • Good command of English

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop and execute business development roadmap.
 • Monthly and yearly target are achieved by identify
 • Support the Business Development team.

15-Jan-18

 

Applied
 • Work in Nonthaburi
 • 5 days working
 • Good benefits

15-Jan-18

 

Applied
 • Consumer products or FMCG business
 • Marketing Plan or Strategy (4 Ps, 4Cs
 • Strong command in English and computer literacy

15-Jan-18

 

Applied
 • Develop and implement marketing strategy,
 • Thai National Only , Aged between 25-35 years.
 • Experience in digital marketing, ecommerce, SEO

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Trading, Performance Chemicals
 • Plastic, Resin, Polymer for Home Appliance
 • negotiations, budget control

12-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล