• ปริญญาโทหรือปริญญาเอก ด้านการจัดการโลจิสติกส์
 • มีประสบการณ์งานสอน หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ชำนาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางโลจิสติกส์

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To be responsible for teaching
 • Present a course description and outline
 • Native speaking and Good command English.

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To be responsible for teaching
 • Present a course description and outline
 • Native speaking and Good command English.

20-Mar-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจสายการบิน
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
 • ทักษะภาษาอังกฤษดีเยี่ยม

20-Mar-18

 

Applied
 • Minimum Bachelor's degree
 • Excellent MS Office
 • Native-speaker level of English

20-Mar-18

 

Applied
 • Part-time tutor with flexible hours
 • Teaching International school students
 • Key Stage 1-3, IGCSEs , A-level, IB, IELTS, SAT

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

18-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการท่องเที่ยว และ/หรือการโรงแรม
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

18-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

18-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาภาษาอังกฤษ
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

18-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการจัดการ / บริหารธุรกิจ
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

18-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

18-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการสื่อสารการตลาด
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

18-Mar-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์การสอน
 • สามารถถ่ายทอดความรู้ได้
 • จบปริญญาเอกมาด้าน วิศวกรรมอากาศยาน หรือ เครื่องกล

16-Mar-18

THB30k - 35k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป เอกภาษาไทย
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • เวลาทำงาน จ-ศ 8.30น -17.00น

15-Mar-18

 

Applied
 • ค่าตอบแทนตามความสามารถและประสบการณ์
 • สามารถขอทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยได้
 • มีโอกาสศึกษา ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

15-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล