• อาจารย์
 • ประกอบอาหารไทย
 • มีประสบการณ์สอน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโทหรือปริญญาเอก
 • สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
 • ดูแลรับผิดชอบภาระงานสอนและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโทหรือปริญญาเอก ด้านการจัดการโลจิสติกส์
 • มีประสบการณ์งานสอน หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ชำนาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางโลจิสติกส์

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-40 ปี
 • มีความสามารถระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป
 • สามารถ อ่าน เขียน คันจิได้

21-Jun-18

 

Applied
 • รับจำนวน 3 อัตรา
 • มีค่าสอน และค่าประจำตำแหน่งทางวิชาการ
 • ค่าพาหนะ

20-Jun-18

THB25k - 30k /เดือน

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • At least 3 years experience working as a Thai chef
 • Able to communicate in English fluently
 • Salary Negotiable

17-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • A PhD is a must in language acquisition-related
 • Native speaker of English
 • Effective interpersonal and communication skills

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years experience in Culinary as head chef
 • Strong culinary skills in Western cuisine
 • Bachelor Degree or Master’s Degree is Preferred

14-Jun-18

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied