• คิด concept การออกแบบตกแต่งภายในอาคาร
  • AutoCAD, 3Dmax, Illustrator, Photoshop
  • ประสบการณ์ด้านการออกแบบภายใน 1 ปี ขึ้นไป

14-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • คิด concept การออกแบบตกแต่งภายในอาคาร
  • เขียนรายละเอียดแบบอย่างชัดเจน พร้อมคัดเลือกวัสดุ
  • ประสบการณ์ด้านการออกแบบภายใน 2 ปี ขึ้นไป

14-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่