Head of Finance & Accounting

Criterion Asia

ฉะเชิงเทรา

 • CPA
 • Finance
 • Accounting

23-Aug-19

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • บัญชีทั่วไป
 • หัวหน้าแผนกบัญชี
 • บัญชี

23-Aug-19

 

Applied
 • บัญชี
 • สมุทรสาคร
 • การบัญชี

23-Aug-19

 

Applied
 • Regional Roles
 • Accounting, Tax and Treasury
 • Internaional Company

23-Aug-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Head of Finance and Accounting
 • Advising on Investment Activities / Strategies
 • 10+ Yrs in Finance and Accounting

22-Aug-19

THB120k - 160k /เดือน

Applied
 • Strong background in accounting and finance field
 • Direct experience in financial service field
 • Good command of English is a must

22-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บัญชี
 • สมุทรสาคร
 • การบัญชี

22-Aug-19

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Thai national, age preferable over 35 years old
 • 5 years experience in preparation of accounts

22-Aug-19

 

Applied
 • DSO , Collection , Over-due , Sales reporting
 • Monitor team for dept collection
 • Excel expert

22-Aug-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาชาการบัญชี,การเงิน
 • มีโอกาสในการพัฒนาตัีวเองสูง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

22-Aug-19

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • ปิดงบและนำส่งงบการเงิน

21-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 10 years of experiences in Accounting
 • Experiences in Listed company is a big plus

21-Aug-19

 

Applied
 • ทำงานจังหวัดระยอง อำเภอบ้านค่าย
 • บริษัทมีความมั่นคง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป

20-Aug-19

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี,CPA ,CIA ,CPIA,CITA
 • มีประสบการณ์ดูแลงานด้านบัญชี 5 ปี ,ตรวจสอบบัญชี
 • สามารถบริหารจัดการด้านการวางแผนภาษีบริษัทขายได้

20-Aug-19

 

Applied
 • 3 years of experience in Cost accounting
 • Salary 20K or above
 • Working base at Asoke

20-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ensure financial reporting and regulations
 • Oversee tax strategies
 • Oversee business finance systems

19-Aug-19

 

Applied
 • หัวหน้าแผนกบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชี ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ถ้าสามารถปิดบัญชีได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Aug-19

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • 5 years of job-related experience in Manufacturing
 • Cost Accounting will be an advantage

19-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี / ป.โท สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการปิดงบการเงินไม่ต่ำกว่า 4 ปี

17-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years direct experience in accounting/ finance
 • Exposure with manufacturing business is a must
 • Fluent command of English is a must

16-Aug-19

 

Applied
 • Accounting Supervisor
 • AP/AR/Taxation
 • QAD

13-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied