• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการสื่อสารและให้คำปรึกษาได้ดี
  • มีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

05-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่