• เพศชาย-หญิง อายุ 35-40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป นิติศาสตร์/บัญชี/เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิป.โท วิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง การเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ด้านการวิเคราะห์โครงการ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบทางด้านวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมอุตสาหการ
 • ประสบการณ์ควบคุมการผลิตยา/อาหาร หรือเครื่องสำอางค์
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไปในระดับหัวหน้างานการผลิต

18-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • เงินเดือน 25,000 – 30,000 บาท
 • อายุระหว่าง 25-40 ปี
 • มีประสบการณ์ตรงทางด้านการตลาด 3 ปีขึ้นไป

17-Dec-18

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป (ด้านการสรรหา)
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์
 • มีจิตวิทยาและกลยุทธ์ด้านการสรรหาสูง

15-Dec-18

 

Applied
 • วิศวกรโรงงานระดับหัวหน้างานมีความก้่าวหน้าในสายงาน
 • ทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดของเสีย
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ พร้อมวันลาตามสวัสดิการ

14-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ 5-8ปีขึ้นไป

14-Dec-18

 

Applied
 • Mail or Female , age not over 35 years old
 • Bachelor's Degree or higher in Chemical Science
 • 5 years up for experience in powder coating

13-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หัวหน้างานบุคคลและธุรการ จ.อุทัยธานี
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคลและธุรการอย่างน้อย 10 ปี
 • พร้อมเริ่มงานได้

13-Dec-18

 

Applied
 • การเงินระหว่างประเทศ
 • หัวหน้าส่วนบัญชี
 • Finance International

13-Dec-18

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี ด้านโลจิสติกส์/การบัญชี
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • ขับรถยกได้

13-Dec-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ/อายุ
 • ปวส.เครื่องกล/ช่างยนต์/ช่างไฟฟ้า/ช่างเชื่อมฯลฯ
 • ทำงานเป็นกะได้/ใช้โปรแกรมWord/Excel ได้ดี

13-Dec-18

THB13k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทํา CRM
 • มีประสบการณ์ในการทํากลยุทธ์การตลาด
 • มีความสามารถในการใช้ภาษอังกฤษอยู่ในระดับดี

13-Dec-18

 

Applied
 • ควบคุมโปรแกรม
 • วิเคราะห์และแก้ปัญหาโปรแกรม
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ IT

11-Dec-18

 

Applied
 • งานบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD)
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันสูง

11-Dec-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านสรรหา และพัฒนาบุคลากร อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถค้นหาและทาบทามผู้สมัครจากแหล่งงานที่หลากหลาย
 • ช่างสังเกต มีทักษะในการสัมภาษณ์ วิเคราะห์คนได้

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied