• เพศชาย อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การตลาด
 • ประสบการณ์ในด้านการตลาด 3 ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To work for one of the biggest Japanese companies
 • To work outside of Thailand as your carrier path
 • To brush up your negotiation skills in the company

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านการสรรหาพนักงานมาอย่างน้อย 3 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานเข้ากับผู้อื่นได้
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Make journal entry of costing transaction.
 • Prefer experience in SAP program.
 • Summarize cost accounting information,

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ด้านงาน hrd 5 ปีขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ไม่จำกัดเพศ/อายุ
 • ปวส.-ปริญญาตรี ด้านโลจิสติกส์/การบัญชี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ได้ดี ขับรถยกได้ผ่านอบรมGMP,HACCP

19-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบริหาร จัดการคลังสินค้า
 • ประสบการณ์การทำงานในงานคลังสินค้าอย่างน้อย 3 ปี
 • วิศวอุตสาหการ การจัดการอุตสาหกรรม

19-Jan-18

 

Applied
 • Calibration & Metrology Technician Supervisor
 • หัวหน้าส่วนงานสอบเทียบเครื่องมือ และระบบการวัด
 • ประสบการณ์ด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด 2-5 ปี

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Human Resource or ralated
 • Good Communication English Skills
 • Strong Human Relationship Skills

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการ์ในโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการ์ในโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส, ปริญญาตรี สาขา บริหารการจัดการ
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี มีความรู้ MS Office, Power Point
 • สมัครผ่านผ่านทาง "Apply Now"

18-Jan-18

 

Applied
 • Male or female with age 30 years old up
 • Bachelor’s or Master's Degree in Accounting
 • 5 years experience Internal Audit field

18-Jan-18

 

Applied
 • Finance function skill
 • Bachelor degree in accounting or financial
 • Have an experience in Logistic will be advantage

18-Jan-18

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์เคมี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ในระบบ ISO

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี , เคมีอุสาหกรรม
 • ประสบการณ์การทำงานโครงการ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์เคมี
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อวัตถุดิบ
 • สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ประสบการณ์งานจัดซื้อเครื่องมือและเครื่องจักร

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Developmwnr
 • Sales
 • Marketing Communication

18-Jan-18

 

Applied

Cost Accounting Section Chief (Automotive)

en world Thailand

เมืองสมุทรปราการ

 • Accounting Supervisor, Accounting Chief
 • AP, AR, General Accounting, Costing, Male only
 • Accounting in manufacturer, Good in English

17-Jan-18

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-32 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานบัญชี 3 ปีขึ้นไป

16-Jan-18

 

Applied
 • To work in famous Japanese food products company
 • Attractive working location (BTS Chidlom)
 • To utilize your skills and grow with the company

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in marketing or related field
 • Minimum of 4-year-working experience in export
 • Strong analytical & presentation skills

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • work in famous Japanese food products company
 • Opportunity to involved in management
 • Good benefits and allowances

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล