• บัญชีเจ้าหนี้ หรือบัญชีทั่วไป
 • สามารถใช้ SAP ได้
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์/IT
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านสารสนเทศโลจิสติกส์ 4-6 ปี
 • ใช้ระบบบริหารจัดการขนส่ง เช่น SAPและManhattan ได้

21-Sep-18

 

Applied
 • Have Bachelor Degree in Mechanical Engineer
 • Good in computer literacy
 • Can use Auto Cad, Solid work

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์งานจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์เคมี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ในระบบ ISO

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge in Insurance Coverage and Policy Owner
 • Experience in POS, Quality Assurance/Control
 • Fluent in both written and speaking English

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก

19-Sep-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้า
 • มีความรู้ด้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

18-Sep-18

 

Applied
 • Generate and set up Safety and Environment policy
 • Bachelor degree in Occupational Health and safety
 • 6 - 10 years of experience in Occupational Health

17-Sep-18

 

Applied
 • Ware Houser
 • สโตร์
 • คลังวัตถุดิบ

15-Sep-18

 

Applied