• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ขึ้นไป
 • Guarantee service charge 5000

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์การทำงาน 4 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • ประจำสำนักงานใหญ่ จามจุรีสแควร์ สามย่าน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • Technician Supervisor

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
 • Night Guest Service Supervisor

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการทำงาน
 • ประสบการณ์งานด้านแรงงานสัมพันธ์ อย่างน้อย 3 ปีขึ้น

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี เทคนิคด้านอุตสาหกรรม
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์, จักรยานยนต์
 • มีประสบการณ์งานคลังสินค้า จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Airfreight reservation
 • Booking
 • Airfreight Customer service

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience a minimum of six (6) months of Supervis
 • 3rd language would be considered an asset
 • Salary 15 - 25k, Insurance, 16days traditional Ho.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Marketing, Graphic Design.
 • 3-5 years working experience of E-Marketing.
 • Ability to communicate effectively in English.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานCall Center 5ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ และทักษะการบริหารจัดการ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Export Sales Officer/Supervisor

Kiss of Beauty Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s Degree in Business Administration or re
 • 2-5 years experience in export
 • Good command of English, both written and spoken

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Marketing
 • At least 3 years’ experience marketing or product
 • Experience managing the lifecycle

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถรับผิดชอบงานด้านภาษี
 • สามารถถ่ายทอดงาน ดูแล และบริหารทีมงานได้
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสูงกว่า

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ป.ตรี –ป.โท สาขาการบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ ในสาย Audit firm
 • จัดทำจดหมายยืนยันยอดทางบัญชี ระหว่างบริษัท

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 3 years of experience in Human Resources.
 • Good command of English.
 • “Can do” attitude and good team player.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Vineyard Supervisor

Granmonte Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • จบปริญญาตรี หรือปริญญาโทด้านการเกษตร
 • หญิง/ชาย 25 ปีขึ้นไป
 • ทำงานในไร่องุ่นไวน์ จ.นครราชสีมา

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work with stable and big company from Japan
 • Opportunity to utilize your skills
 • Work in the center of Bangkok

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To work in long lasting history company
 • To work independently and fully utilize your skill
 • To work in Management level

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 6 years working experience in a human resource
 • Degree in HR or any related field
 • Good English communication skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to used Program SAP would be advance
 • Planning for Production
 • Good command of Spoken&Written English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานด้านสรรหาอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ประเมินคน
 • สามารถเสนอช่องใหม่ๆในเครื่องมือสำหรับงานสรรหา

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Supervisor, Control QC section, Quality Control
 • Inspection FG, RM, Food Industry
 • Monitor food safety, Lab Micro, GMP, HACCP

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 3 years of experiences in call center
 • Experience in e-commerce is an advantage
 • Good command of spoken and written English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • B. Degree in HR Management, or related any field
 • Exp. in Payroll, Tax, PF, SS, C&B Analysis report
 • Good in English is a plus

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Site Safety Supervisor
 • หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Ensuring that customer travel requirements
 • Issuing & reissuing tickets manual and automated
 • Minimum 2 years in the airline industry

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Chemical Engineer
 • Bachelor’s degree in Mechanical
 • Good at math and statistics

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting,Costing and Budgeting
 • Fixed Asset and Depreciation
 • A/P, A/R, Stock(Costing), Tax, VAT, GL

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • หัวหน้าฝ่ายผลิต

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in HRM, OD, related field.
 • Recruitment,Training,Performance Evaluation 3 year
 • Knowledge in Labor Law be advantage.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 years working experiences in Warehouse
 • Control of In-Out Stock inventory
 • Knowledge of cargo for Import & Export

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริษัท อีเว้นท์ ระดับนานาชาติ
 • โอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางด้านอาชีพที่ยอดเยี่ยม
 • ค่าตอบแทนที่คุ้มค่า

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good at negotiation Japanese : N2 (or N3 Level)
 • Experienced in Sales at MFG, B2B Sales
 • Total Package :55-60K (Basic + Skill + Position)

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male only, Age 24-28 years old
 • Bachelor in Occupational Health and Safety
 • 0-2 year Safety management at manufacturing

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong Knowledge in Safety Standards
 • Experience in Warehouse Safety Management
 • Fluent in English Communication

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Sciences or related
 • Able to work as shift
 • Able to work 6 days per week

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Call Center Supervisor

Gosoft (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Call Center
 • Supervisor
 • Customer Service

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาวุฒิ ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • สามารถวางแผนงาน และติดตามงานได้อย่างเป็นระบบ
 • มีความอดทน และ สามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานที่หลากห

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelors degree in Accounting
 • 3 years experience of Accounting in Multi-National
 • Good command of English and computer-literate

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Transportation Delivery
 • Transport Admin
 • Delivery Administration

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree  in Engineering
 • Experience in middle management level
 • Experience in metallizing or casting process 3 yr

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years of working experience in mining operations
 • Control rocks production volume and inventory
 • experience in quarry and crushing plant operations

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Business Management or related
 • Minimum of 4 years in Marketing / Business Partner
 • Excellent command of English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Transportation management
 • Trucking service
 • Supevisor

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Human Resource,
 • 3 years in a cultural and internal communications
 • Experience with business intranet

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Recruitment & Selection
 • Compensation & Benefit
 • Training , Employee Relationship

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล