• ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • ควบคุมดูแลงานด้านการสรรหา
 • ควบคุมดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HR Admin,Training & Development / Comp. & Benefit
 • 2-3 years in Training & Benefits Management
 • KPI, training Analysis Skills and reporting

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมเงินเดือนได้
 • หัวหน้าแผนกบุคคล

22-Jun-18

 

Applied

HR Supervisor

JAC AYUTTHAYA

อยุธยา

 • Provide advice on labor law and company regulation
 • Improve environment in working area to contribute
 • Handles HR roles in each specialist such as Compen

22-Jun-18

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Female only, age 23-30 years old
 • 2-5 years experience in HR Payroll
 • Having knowledge in SAP Program would be advantage

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ประสบการณ์ในระบบ ISO9001 / ISO14001
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

21-Jun-18

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สรรหาว่าจ้าง
 • พัฒนาบุคคลากร
 • แรงงานสัมพันธ์

21-Jun-18

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 5 years HR experiences
 • Speak Chinese or English
 • Thai Nationality Only

21-Jun-18

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • HR, recruitment
 • screening, interviewing
 • Visa & Work permit

21-Jun-18

 

Applied
 • 3+ year experiences
 • Udomsuk BTS Station
 • Urgently Needed

20-Jun-18

 

Applied
 • จัดทำข้อมูลประวัติพนักงาน
 • จัดทำสัญญาจ้างงาน ใบประเมินพนักงาน
 • จัดทำและประสานงานการฝึกอบรมของพนักงานประจำสาขา

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years’ experience
 • HR Knowledge in overall function
 • Can do attitudes

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีด้านงานHR.
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • -

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Developing career paths, development programs
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการยื่นขอนำเข้าช่างฝีมือแรงงาน

19-Jun-18

 

Applied
 • Female 25-35 years old with Thai nationality
 • at least 4 years working experience in Payroll
 • Time attendant, Calculation, HRM

19-Jun-18

 

Applied
 • 5 years of experience in recruitment process
 • Recruitment process in manufacturing company
 • Can work at Bangbor Samutprakarn area

19-Jun-18

 

Applied
 • 7 years’ experience in Admin & HR field
 • Handle BOI documentation and application
 • Staff development & training within planned budget

19-Jun-18

 

Applied
 • เพศหญิงหรือชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรีด้านการจัดการทั่วไป
 • ประสบการณ์ด้านการสรรหาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

19-Jun-18

 

Applied
 • Human resources
 • Pharmaceutical company
 • Assistant HR Manager

18-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • At least 5 years’ experience
 • Strong balancing, service mind

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Law, Business Management
 • Bachelor or Higher degree in Political Science
 • 3-5 Yr of experience in Factory environment

18-Jun-18

 

Applied
 • At least 5 years working experience in payroll
 • Good command of English, both verbal and written
 • Service mind & Good personality

18-Jun-18

 

Applied
 • Propose and establish the compensation policy
 • Manage the annual compensation process, partnering
 • General employee services, such as employee

18-Jun-18

 

Applied
 • Responsible in Recruitment, ER and General Admin
 • At least 3 years experience in Human Resources
 • Experience in recruitment is A MUST

15-Jun-18

 

Applied
 • มีความรู้ ความเข้าใจระบบงานบุคคล
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีพื้นฐาน
 • วางแผนกลยุทธ์การปฏิบัติงานของงาน

15-Jun-18

 

Applied
 • Maintain all recruiting and hiring process
 • At least experience 3 years in HR
 • monitoring and verifying HR Policies & System

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำกับดูแลการบริหารจัดการของบริษัท
 • วางแผนและจัดทำนโยบาย มาตรฐาน และกระบวนการทำงาน
 • ควบคุม ดูแลภาพรวมกระบวนการระบบการบริหาร

15-Jun-18

 

Applied
 • มีความรู้ ความเข้าใจระบบงานบุคคล
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีพื้นฐาน
 • วางแผนกลยุทธ์การปฏิบัติงานของงาน

15-Jun-18

 

Applied
 • Human Resource
 • Employee Relation
 • Recruitment

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Supervisor

A M T FOOD CO., LTD.

สมุทรสงคราม

 • Initiative and able to work independently
 • Good command of English
 • Manufacturing working environment

13-Jun-18

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied