• ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงานโครงการ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์เคมี
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Science in Mechanical Engineering
 • 3+ years of Manufacturing
 • Male 28-35 Years old

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รักในงานบริการ
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี

16-Mar-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Mar-18

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • วิศวกรไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์การบริหารงานอาคาร

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Communicative English level
 • Having experience of using Catia
 • Responsible for subordinates designing section

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • B.S. or M.S. Degree in Engineering or related
 • 7+ years in the Control Systems Engineering
 • Knowledge of development code and programming

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Take part in the activity to develop, trial
 • Develop High Pressure Die Casting process
 • Troubleshoot and implement corrective

14-Mar-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงในกิจการโรงแรมอย่างน้อย 3
 • มีความซื่อสัตย์, ขยัน, อดทน
 • มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

13-Mar-18

 

Applied
 • Design Chief Engineer
 • 5 years experience
 • Good command of Japanese

12-Mar-18

 

Applied
 • Production Chief Engineer
 • Japanese speaking
 • 8 years experience

12-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop ways to increase productivity level.
 • 7+ Years of Experience in Lean Manufacturing.
 • Process Improvement, Continual Improvement

12-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Highly experienced in Building Management
 • 5 years singular or combined experience
 • Strong communication in both Thai and English

12-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in Engineering field
 • 3 - 12 years experience in manufacturing industria
 • Good to communicate in English

12-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 4 ปี
 • ขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน

09-Mar-18

 

Applied
 • vehicles investigation, service and QC
 • 7 years in Automotives industry
 • Mechanical, Automotive, Mechatronic Engineering

09-Mar-18

 

Applied
 • Thai / Age: over 30 years old / Good English
 • B.Eng. in Mechanical, Mechatronic, Automotive, etc
 • Min.7 years of experience in automotive industry

08-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล