• ตรวจสอบรายงานภาษี ภ.พ.30
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี ประสบการณ์บัญชี 5 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือนตามที่ตกลง สามารถเจรจาต่อรองได้

29-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years of experience in related field
 • Must be excellent in both Thai and English
 • Strong Accounting in MNC background

28-May-20

 

Applied
 • Bachelor degree of Accounting
 • 10 years working experience in Accounting
 • Knowledge of VAT and WHT, Tax regulation

28-May-20

 

Applied
 • Bachelor degree of Accounting
 • 10 years working experience in Accounting
 • Knowledge of VAT and WHT, Tax regulation

28-May-20

 

Applied
 • Manufacturer accounting experience
 • Handle full set of accounting, supervise team
 • Bangkhuntien area, 6 working days (Mon - Sat)

28-May-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Chief Accountant
 • Accountant and administration
 • Accounting Services

26-May-20

 

Applied
 • Male or Female, age 30 - 38 years
 • At least 10 years working experience in Accounting
 • Knowledge of VAT and WHT PND.50&51, Tax regulation

25-May-20

 

Applied
 • degree in Accounting
 • 5 + years experience in Accounting
 • Previous experience in accounts reconciliation

14-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied