• 5 years of relevant working experience
  • competent in both written and spoken English
  • Proactive attitude

06-Aug-20

 

Applied
  • Male or Female Not Over 40 Years Old
  • 3 Yrs in Acctng & Experience from Accounting Firm
  • Good in Mandarin Both Spoken & Written

04-Aug-20

THB35k - 55k /เดือน

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • ประสบการณ์ระดับหัวหน้างานมาอย่างน้อย 3 ปี
  • ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้

23-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่