• บันทึกข้อมูลทางบัญชี
 • จัดทำเอกสารการรับเงิน, เอกสารการจ่ายเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in air freight forwarding / airlines.
 • Knowledge logistic or supply chain industry.
 • Proficiency in MS Office especially Excel.

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ensure that all 3rd Party incoming invoices
 • Perform reconciliation on supplier's statement
 • Coordinate closely with operations

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีระดับบริหารจัดการตั้งแต่ 2 ปี
 • หากสามารถใช้โปรแกรมERP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์การทำบัญชีมากกว่า5 ปีจะพิจารณาพิเศษ

16-Aug-17

 

Applied
 • คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • อายุต้องไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี

15-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล