• Experience in Quality systems - food manufacturing
 • Experience in food safety system audits
 • Able to travel to suppliers for audits

22-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป คณะบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Internal Audit Manager/Supervisor

P.S.P. Specialties Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Internal Audit
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี
 • Audit

20-Feb-20

 

Applied
 • Age 27- 34 years old,Thai Nationality
 • 4 - 6 years of experience in IT Audit (ACL)
 • Can command in English

20-Feb-20

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสื่อสารและให้คำปรึกษาได้ดี
 • มีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

17-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ควบคุมดูแลงานในแผนก QC
 • ละเอียด รอบคอบ รอบรู้
 • มีทักษะการสั่งงานและการสื่อสารที่ดี

17-Feb-20

 

Applied
 • Perform and manage team to compete audit project
 • Coaching team to complete audit project
 • Review working papers of audit team

17-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี เศรษฐศาสตร์ สารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน 3-5 ปี
 • มีความเข้าใจ Work Flow และ Document Flow

17-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied