• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสื่อสารและให้คำปรึกษาได้ดี
 • มีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degrees or Higher in Accounting
 • At least 5 years experience in Internal Audit
 • Strong analytical skill

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor of Accounting or related field.
 • Good command of English Languages.
 • experience in internal audit or external audit.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master degree in IT/System management
 • knowledge in IT risk and regulatory compliance
 • IT audit, IT risk management, consultancy

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting or finance
 • 1 years auditing experience in financial business
 • High level of ethics and integrity

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 year experience in internal or external audit.
 • Ability to manipulate large amounts of data.
 • Good command of English.

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับพอใช้

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • มีภาวะผู้นำ

17-Jan-18

 

Applied
 • Prepare audit program.
 • Provide consulting work about internal controls
 • Draft audit report

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Accounting or related field.
 • Good command of English Languages.
 • experience in internal audit or external audit.

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Internal Audit/ External Audit
 • ตรวจสอบ Operationและ Commercial
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • International environment
 • Challenge
 • Competitive salary

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล