• ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
 • ประสบการทำงานด้านงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 3 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Maintenance Supervisor/หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

BEST-PAC CONCRETE CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Update machine list and create PM plan
 • High diploma in Electrical Power
 • Minimum 5-10 years’ experiences

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ensure smoothness of the machine
 • Manage, coach, and develop maintenance team
 • Ensure troubleshoots in maintenance team is done

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Perform Maintenance/Technicians/Facility
 • Machine service for CNC Machine
 • High Speed Cutters

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor's Degree in Electricity or Machanical
 • Directly CNC machine process not less than 10year
 • Knowledge of IATF system

15-Jun-18

THB45k - 90k /เดือน

Applied
 • ควบคุมงาน / ดำเนินงานในหน่วยงานซ่อมบำรุง
 • จบการศึกษาปวส.ช่างยนต์ /ช่างกล หรือ ป.ตรี วิศว
 • ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน

15-Jun-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาช่างกลโรงงาน อุตสาหการ
 • มีประสบการณ์งานด้านซ่อมบำรุง 10 ปีขึ้นไป

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส.หรือ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า / เครื่องกล
 • ความรู้ด้าน PLC โดยเฉพาะ Mitsubishi และ OMRON
 • มีความรู้ด้าน facility หรือระบบบำบัดน้ำเสีย

13-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Maintenance
 • Experience in Maintenance
 • Electrical

13-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in mechanical engineering
 • Good written and speaking English.
 • Fluent Computer literacy.

12-Jun-18

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปฏิบัติและควบคุมการแก้ไขเครื่องจักร
 • ดำเนินการ/ควบคุมปรับปรุงเครื่องจักรหลังออกแบบ
 • ควบคุมและตรวจสอบการปฎิบัติงานตามกฎระเบียบ

12-Jun-18

 

Applied
 • Play key role in Plant Maintenance acitivities
 • Control and manage Plant Maintenance systems
 • Lead and implement best Maintenance practices

05-Jun-18

 

Applied

Supervisor, Building Maintenance

DKSH (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Building Maintenance
 • Building Technician
 • Facility Maintenance

04-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied