• การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการขาย
 • มีประสบการณ์ในงานการตลาดอย่างน้อย 4 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male / Female Age 26-32 years
 • Degree in Petrochemicals and Polymer,Food
 • At least 3 years of sales/marketing experiences

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดและงานขายไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเน้นผลลัพธ์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Customer Service Supervisor
 • Sales representative
 • Supply Chain

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage/ monitor sales turnover and gross profit
 • Counselling or mentoring about product information
 • Support activities' task to achieve

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Responsible for managing the beauty advisors withi
 • Experience in retail and cosmetics is required
 • strong knowledge of the cosmetics industry

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female age 25-32 years old
 • Teamwork mindset – strong team player
 • Have own car and driving license

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or Female aged 28-30 years old
 • Bachelor’s degree or higher
 • Experience in Sales (Retail business)

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Science or related field
 • At least 5 years in selling coatings additive
 • Negotiation & Interpersonal skills

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 Years in Similar Industry/Product of Rubber/PVC
 • Can speak and understand English
 • Need to travel up to 15 days in a month

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Marketing, International Business
 • 2 – 5 years working experience in sales, Marketing
 • Strong analytical skill

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 5 ปี
 • รับผิดชอบภาคกลางตะวันตก 7 จังหวัด
 • มีรถยนต์ประจำตำแหน่ง

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Incentive
 • Data Analysis
 • MIS

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Engineering, Business,Marketing
 • 0 – 5 years experiences in Sales
 • knowledge in Sale and Sale planning

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Coordinator Supervisor

Bacardi (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor degree or equivalent work experience
 • Minimum 3 to 5 years commercial analytics
 • Strong management skill

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • At least 3 years experiences in Pet Food Sale
 • Good knowledge of pet food industry

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ
 • หยุดประจำปี 16 วัน
 • เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, Age 30-40 years old
 • Degree in Nursing
 • At least 3 years experience as Sales Supervisor

16-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Supervisor (Automotive)

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 5 years of working experience in Sales
 • Pleasant personality and interpersonal skills
 • Good command of English

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สายวิทย์ หรือจบการศึกษาด้าน Food Science
 • มีประสบการณ์ในงานขาย ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมทีมงานขายระดับพื้นที่หรือ จังหวัด
 • สร้างยอดขายและขยายฐานลูกค้าของบริษัทให้เพิ่มขึ้น
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี

15-Jun-18

 

Applied
 • 1.ติดต่อลูกค้า ต่างประเทศ
 • ประสบการณ์สีย้อม ผ้า/หนัง/กระดาษ อย่างน้อย 1-5 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี

15-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำและมีความกระตือรือร้น
 • ดูแลเขตการขายที่รับผิดชอบ

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • 3-5 years’ experience
 • Experienced in FMCG is preferred.

15-Jun-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 5 ปี
 • รับผิดชอบภาคกลางตะวันตก 7 จังหวัด
 • มีรถยนต์ประจำตำแหน่ง

15-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ
 • มีใจรักงานบริการและติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่างๆได้

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of English
 • Bachelor in Marketing or related field
 • 1-2 year in related field

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์การตลาดและการขาย 2 - 5 ปี ด้านส่งออก
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • หากมีความรู้ด้านภาษาจีนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ขั้นต่ำ ปวช.
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตั้งใจทำงาน
 • มี ประสบการณ์ด้านงานขาย

15-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิ ขั้นต่ำ ปวช.
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตั้งใจทำงาน
 • มี ประสบการณ์ด้านงานขาย

15-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor/Master Degree in business, marketing
 • Have full experience in selling of any products
 • Strong negotiation and interpersonal skills

15-Jun-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ดูแลลูกค้าเก่าและสรรหาลูกค้าใหม่
 • มีประสบการณ์งานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

15-Jun-18

 

Applied

Sales Supervisor

S.P. Brother Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ดูแลพนักงานขายหน้าร้าน
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ

15-Jun-18

 

Applied
 • Japanese Nationality
 • Able to speak & write English,Thai as well
 • Sale and Customer Service Supervisor

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Marketing of Non-Life insurance
 • Leadership, Outgoing person
 • Good command in English

14-Jun-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายในกลุ่มประเทศ AEC
 • เป็นคนรุ่นใหม่ ชอบความท้าทายในงานขาย
 • สามารถเดินทางและทำงานต่างประเทศได้

14-Jun-18

 

Applied

Area Sales Supervisor / Manager (Up Country)

Merck Ltd.

จังหวัดอื่นๆ

 • Pharmaceutical Science or Medical Science
 • Sales Manager experience
 • Communication, Selling & Interpersonal Skill

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Supervisor

Saint Honore (Bangkok) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Top Luxury Brand
 • Excellent Benefits
 • Pleasant Working Environment

14-Jun-18

 

Applied

Sales Supervisor - B2B

Central Marketing Group (CMG)

กรุงเทพมหานคร

 • Sales Supervisor
 • Area Manager
 • Retail

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ให้คำแนะนำ ฝึกสอน สร้างแรงจูงใจ ในเรื่องการขาย
 • ประสานงานในการวางแผนการทำงานของผู้แทนขาย
 • รวบรวมข้อมูลการทำงาน โอกาสทางการขาย

14-Jun-18

 

Applied
 • สรรหา คัดเลือก และบริหารทีมงานขาย
 • ขยายฐานสมาชิกผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล
 • ประสบการณ์ด้านงานขายและการบริหารทีมงาน

14-Jun-18

 

Applied
 • Take care and respond customer's requests
 • Develop new market.
 • Bachelor in related field.

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำกับดูแลการการขาย กิจกรรมการขายและการตลาด
 • จัดทำแผนการขายและแผนการตลาดในพื้นที่
 • ระสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai, Female/Male, age 26-35 years old
 • 3-5 years exp as Sales in Automotive field
 • Good in English & Japanese (JLPT N3 or up)

14-Jun-18

 

Applied
 • Work with leading company in the industry
 • Company has over 1,500 million Baht in sales
 • At least 3-5 years of sales experience required

13-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Business Administration
 • Experience in FMCG industry in Sales Department
 • Having Distributor Management experience

13-Jun-18

 

Applied
 • Sales Supervisor
 • Location : Khonkean
 • “Women are encouraged to apply for this vacancy”

13-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years’ experience in Sales / Aftersales
 • Excellent customer service skills
 • Good command in English

13-Jun-18

 

Applied
 • Developing sales objectives and commission plans
 • Analyze competitive market and do marketing plan
 • Actively promoting company through various tool

13-Jun-18

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • High sense of responsibility
 • 3 or more years working experience in sales
 • Good command in English (Toeic 730 up)

13-Jun-18

 

Applied