• Trade Marketing Management by Channel
 • Promotion Driven with Strategy
 • Sales by Trade Channel Analysis

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Flexibility to respond to different work situation
 • Knowledge of hospitality
 • Passion for sales and for achieving targets

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years experience in marketing field.
 • Understanding in both online/offline media
 • Thai Nationality only

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years’ experience for marketing field
 • Good in English language
 • Creative and analytical and Logical thinking and

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command in English
 • Branding
 • Promotion

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ประสบการณ์งานประกันชีวิตอย่างน้อย 3 ปี
 • พนักงานประจำ
 • ปริญญาตรีทุกสาขา

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or equivalent hotel management
 • Minimum 2-4 years experience
 • Excellent both oral and written English or Chinese

20-Mar-18

 

Applied

MARKETING SUPERVISOR

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Undertaking research and market surveys
 • Good English language skills.
 • Being responsible for new product development

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

MARKETING SUPERVISOR

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • 3-5 years’ experience in marketing within a FMCG
 • 1-3 years’ experience of marketing research
 • Bachelor’s degree or higher in marketing

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารงานกลยุทธทางการตลาดได้
 • สามารถลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์คู่แข่ง
 • สามารถวางแผนช่องทางการตลาด

20-Mar-18

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Online Marketing, Digital Marketing,
 • Marketing Manager, Marketing Communication
 • Strategic Thinking Online Business

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 2+ years of directly in digital Marketing
 • analyze, creative, organized and self-starter
 • Good digital knowledge and CRM would be advantage

19-Mar-18

 

Applied
 • Assessment cost situation & create cost reduction
 • Bachelor degree of Engineering
 • At least 9 years work experience

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience in non-life insurance
 • experience in marketing for broker channel
 • Good command in English

19-Mar-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ด้านการตลาด offline เป็นอย่างดี
 • สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

19-Mar-18

 

Applied
 • Digital Marketing
 • Online Marketing
 • advertising & social platforms

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดหาทรัพยากรส่งเสริมการขายให้แก่ทีมขาย TT
 • Trade Marketing
 • ปสก.ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปีด้านการตลาด/การขาย (FMCG)

17-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5-10 Yrs in Event or Marketing.
 • Event & Organization Skills
 • Bachelor in Marketing

16-Mar-18

 

Applied
 • Work experience in Food&Beverage is plus
 • More than 3 year's experience in export
 • Good command of English well

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Communication Arts
 • At least 5-7 years copy writing experiences
 • Have Initiative, creativity and presentation skill

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 26 - 40 years old
 • Min. 2 years work experiences in Supervisor Level
 • Graduated Bachelor Degree in Marketing or related

16-Mar-18

 

Applied
 • Initial marketing activities to support marketing.
 • Degree in Marketing, Communication.
 • Experience in well-round marketing concepts.

16-Mar-18

 

Applied
 • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแบรนด์ผ่านสื่อ ต่าง ๆ
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย Promotion ต่าง ๆ
 • สร้างและสื่อสารภาพลักษณ์และข้อมูลของแบรนด์

16-Mar-18

 

Applied
 • Online Marketing
 • Digital Media
 • Content Social Media

15-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor in Marketing or related field
 • At least 5 years of working experience
 • Flexibility and result driven

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำแคทตะลอกสินค้า
 • ติดต่อลูกค้าที่สำนักงานลูกค้า--ออกนอกสถานที่ติดต่อ
 • ประชาสัมพันธ์สินค้า

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด / บริหาร
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ไอเดีย สร้างสรรค์ด้านการตลาด

15-Mar-18

 

Applied
 • marketing plan and strategies
 • marketing survey
 • implement marketing activities &promotional

13-Mar-18

 

Applied
 • Thai national, 25-30 yrs. of age
 • Possesses at least 3-5 yrs. of marketing or adv.
 • Strong presentation and communication skills

08-Mar-18

 

Applied
 • 2-3 years experience in Marketing/FMCG business.
 • Bachelor degree, Administration, Management
 • Hard working and continuous improvement

07-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล