• การศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานฉีดพลาสติกอย่างน้อย 5 ปี
  • มีภาวะผู้นำและ มีทักษะด้านการสื่อสาร

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • การศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานฉีดพลาสติกอย่างน้อย 5 ปี
  • มีภาวะผู้นำและ มีทักษะด้านการสื่อสาร

24-Sep-18

 

Applied
  • Minimum 5 year's related experience
  • Having management skill
  • Having experience in Japanese company is advantage

20-Sep-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่