• วิศวกรโรงงานระดับหัวหน้างานมีความก้่าวหน้าในสายงาน
 • ทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดของเสีย
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ พร้อมวันลาตามสวัสดิการ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

System Engineer

Jasmine International Public Company Limited

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปี ในการดูและระบบ
 • มีความรู้ทางด้านระบบปฏิบัติการ Linux Server

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 1 year experience in corporate sales
 • Background in IT business
 • Engineer, Sr.Engineer, Assistant Manager Level

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกรโยธา 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำ Shop Drawing ได้

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานก่อสร้าง มาไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ปริญญาตรี หรือ ปวช,ปวส
 • มีประสบการณ์ ด้านติดตั้งงานระบบ
 • ประมาณราคา ถอดปริมาณ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี

13-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่
 • ประสบการณ์ด้านบริหารจัดการงานขาย/การตลาด
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี

13-Dec-18

 

Applied

Telecom Engineer

Infitel Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Has experience in commissioning Huawei,MSAN,FTTX
 • Good Teamwork and learning skill on new technology
 • Driving license

13-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถใช้เครื่องมือวัด

13-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical
 • At least 4 - 6 years working experience
 • Good command of English

13-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • PLC, SCADA, IoT, PME
 • Ability to develop ownership opportunity
 • Ability to grow in your own field

12-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Engineer / วิศวกร

SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล,โยธา
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทัศนคติดี

11-Dec-18

 

Applied

Technical Sales Engineer

JB Elite Corporation

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Technical Sales
 • Selling and Customer Support
 • Attractive Salary/Benefits, w/Performance bonus

08-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับหลายอัตราเร่งด่วนเพื่อรองรับงานโครงการ USO
 • Site Engineer
 • Project Engineer

06-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • analysis trends to drive down repeated incidents
 • support troubleshooting of DWDM network
 • Good command of English

06-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have experience in scripting
 • Have basic programming skill
 • Have some experience and knowledge on Software

04-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied