• วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office พื้นฐานได้ดี
 • มีความขยัน อดทดต่องาน

27 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Civil Engineer.
 • 2-3 years experience of the Construction.
 • Experience in Control of the Electrical.

27 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Take care of Civil work overall factory
 • Bachelor’s degree in Civil Engineering
 • Experience 2-3 years

28 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

28 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้นในการทำงาน
 • ควบคุมงานก่อสร้าง

29 นาทีที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

29 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (ก.ว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จัดระบบงานและควบคุมงานก่อสร้าง
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

29 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วิศวกรโยธา
 • วิศวกรก่อสร้าง
 • งานก่อสร้าง โยธา

29 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแลรับผิดชอบงานระบบโยธา
 • ปริญญาตรี สาขาโยธา (มีใบ กว.)
 • มีประสบการณ์ 3 - 5 ปีขื้นไป

30 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

30 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • อายุ มากกว่า 28 ปี ประสบการณ์ทำงาน มากกว่า 5ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้าน งานออกแบบ ประมาณราคา

30 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เวลาทำงานยืดหยุ่น
 • ตรวจสุขภาพฟรีทุกปี
 • มีค่ายานพาหนะ

31 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

31 นาทีที่แล้ว

 

Applied

วิศวกรโยธา

Kim Pai

บางคอแหลม

 • วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto cad
 • มีประสบการณ์งานควบคุมอาคาร ประมาณราคา ออกแบบ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท ด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ทางด้านโยธา 2 ปีขึ้นไป
 • ออกแบบ ถอดแบบ ประมาณราคาได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างด้านโยธาของโครงการ
 • ตรวจสอบแบบโครงสร้าง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท ด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ทางด้านโยธา 2 ปีขึ้นไป
 • ออกแบบ ถอดแบบ ประมาณราคาได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างของโครงการ
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา ช่างก่อสร้าง

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไปสาขาทางด้านวิศวกรรมโยธา
 • สามารถเขียนแบบ Construction design
 • มีหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกตรวจเช็คหน้างานให้เป็นไปตามแบบ
 • จบปริญญาตรี สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Civil Engineering
 • AutoCAD, Photoshop, Acrobat, Flash
 • Good command of spoken and written English

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการ์ณ์ 0-5 ปี
 • มีประสบการณ์คุมงานบ้านจัดสรรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา วศบ.สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ต้องมีใบ ประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วิศวกรโยธา
 • ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างทางพิเศษ
 • Structure Engineer

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ในการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
 • มีใบประกอบอาชีพวิศวกรรม

15-Jan-18

 

Applied
 • Min 3 yrs of working experience Civil Engineering
 • Engineering,Procurement,Construction
 • Civil Design Engineer

15-Jan-18

 

Applied

Civil Engineer วิศวกรโยธา

RATTANADESIGN CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ออกแบบ และรับเหมาก่อสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ประมาณราคา

15-Jan-18

 

Applied
 • Civil Engineer
 • Construction Management
 • Project Manager

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Enginering - Civil/Architect/Mechanical/Electrical
 • Min 2 - 5 years working experience in Cost / QS
 • Experience in commercial building is an advantage

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบวิศวกรรมโยธา หรืออื่่นๆ มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • มีประสบการณ์การก่อสร้าง หรือวิศวกรสำนักงาน
 • มีความรู้ และเข้าใจในขั้นตอนการก่อสร้าง

15-Jan-18

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบ
 • ตรวจสอบปริมาณงานในโครงการ
 • มีประสบการอย่างน้อย 2 ปี

15-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วิศวโยธา

15-Jan-18

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Degree or higher in Civil or Structural Engineer
 • Good command of Spoken and written in English

15-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบป. ตรี-โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

15-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Civil Engineering
 • 3 years of Structural or Civil Supervisor
 • Have the experience for construction on site

15-Jan-18

 

Applied
 • Responsible for site construction management
 • Responsible for site quality and timing control
 • At least 3 years working experience

13-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Civil Engineering,
 • Good command of spoken and written English.
 • At least 2years experience in construction control

13-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ก่อสร้าง สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบอนุญาตควบคุมงานก่อสร้าง
 • บุคลิกภาพคล่องแคล่ว ประสานงานดี

13-Jan-18

 

Applied
 • 3 – 5 Years of work experience in construction fie
 • Good skill with design
 • Good coordination

13-Jan-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบ กว.)
 • ใช้งานโปรแกรม Auto Cad ได้
 • มีประสบการณ์การในการควบคุมงานก่อสร้าง 1 ปีขึ้นไป

13-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบการก่อสร้าง

12-Jan-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรี ทางด้านไฟฟ้ากำลัง โยธา และเครื่องกล
 • เพศชาย สัญชาติไทย
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษา ป.ตรี วิศวกรรมหรือ วิศวกรรมโยธา
 • ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

12-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญตรี (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)
 • สามารถย้ายมาทำงานที่ เกาะสมุยได้ (เรามีที่พักให้)
 • หากมีความรู้ทางภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Jan-18

 

Applied
 • วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานโยธา อย่างน้อย 2-5 ปี
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างประเภทอาคารสูง

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความคล่องตัว ( ขับรถยนต์ มีใบขับขี่ )
 • ใช้ MS-OFFICE ได้ / ใช้โปรแกรม 2D , 3D

12-Jan-18

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง ออกแบบ ประมาณราคา และจัดทำแผนงาน

12-Jan-18

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ผ่านการคุมงานก่อสร้างภาครัฐ มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา 5ปีขึ้นไป / มีใบ กว.
 • วิศวกรโยธา คุมงานก่อสร้างราชการ ภาครัฐ

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Civil Engineering, Civil Engineering License
 • Civil engineering & construction management
 • Strong comumication in Thai & English

12-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล