• 3 – 5 Years of work experience in construction fie
  • Good skill with design
  • Good coordination

13-Jan-18

 

Applied
  • ผ่านการคุมงานก่อสร้างภาครัฐ มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา 5ปีขึ้นไป / มีใบ กว.
  • วิศวกรโยธา คุมงานก่อสร้างราชการ ภาครัฐ

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล