• Bachelor or Master in Civil , Structural
  • 5 years of working experience Civil & Structural
  • prepare conceptual design, bidding

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • รับผิดชอบควบคุมงานก่อสร้างไซต์งาน
  • มีประสบการณ์ 5ปีขึ้นไป
  • ดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการ

21-Aug-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี วิศวกรโยธา หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  • ประสบการณ์ด้านการดูแลหน้างานและการถอดแบบ

17-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล