• คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทำงานด้าน การก่อสร้างและบริหารโครงการ
  • ปรับปรุงระบบการทำงาน และประยุกต์แนวทางที่ดี

14-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Experience in civil design
  • Experience in power plant construction
  • Good command of spoken & written English

07-Aug-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่