• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

10-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

10-Dec-18

 

Applied
 • High proficiency levels in English.
 • Min.BSC.Civil Engineering.
 • Min. 5 years experience in Construction field

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
 • สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด, ฟัง, อ่าน, เขียน)

04-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่