• Degree in Engineering of Electrical, Control
 • Male / Female, age 22 years old up
 • Experience in automation control system

16-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง 2-5 ปี
 • จบปริญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

16-Aug-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

15-Aug-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 23- 33 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์ ด้านงานอาคารสถานที่

12-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล