• วางแผนงานโครงการและแนวทางดำเนินการบริหาร
 • วิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างอาคาร
 • การสำรวจ การออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง

18-Oct-19

 

Applied

System Design Engineer

AZO Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Good mechanical engineering skills
 • System design, mechanical design
 • Get familiar with mechanical process engineering

16-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age between 40 - 47 years old, male is preferred
 • Exp Project Management in waste water treatment
 • Strong AutoCAD/ Able to design waste water system

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท สามัญโยธา
 • สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor‘s Degree in Engineering
 • Good logical thinking, decision skill, team work
 • Active attitude and eager to learn new things

14-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Electrical, electrical conceptual design,oil & gas
 • Design, FEED and detailed design
 • Electrical Power system study

14-Oct-19

 

Applied
 • วิศวกรออกแบบระบบเครื่องกล
 • Design Engineer
 • Mechanical

10-Oct-19

 

Applied