• สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto Cad ได้
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
  • สามารถประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

07-Dec-18

 

Applied
  • Masters’ Degree in Civil/Structural Engineering
  • Minimum Experience 3 years
  • Reasonable command of spoken and written English

06-Dec-18

 

Applied
  • Bachelor degree in civil and structural Engineer
  • 1-5 years experience in the design of structure
  • Possesses a Professional Registration License

05-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่