• จัดทำโครงงานหลากหลาย
  • นำเสนอผลงานต่อผู้บริหาร
  • คิดค้นและออกแบบผลิตภัณฑ์

15-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Traveling
  • social insurance
  • Language

14-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่