• มีควมรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกลโรงงานอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ 1 ปี,โปรแกรม Autocad,ควบคุมงานโครงการ
 • ออกแบบ,ดัดแปลง,ต่อเติม,ติดตั้ง,งานโครงการ

22-Jun-18

 

Applied
 • Assembling Ovens and QR containers
 • Minimum 5 years in Mechanical assembly experience
 • Maintaining consumable inventory (nuts and bolt)

22-Jun-18

 

Applied
 • Assembling Ovens and QR containers
 • Minimum 5 years in Mechanical assembly experience
 • Maintaining consumable inventory (nuts and bolt)

21-Jun-18

 

Applied
 • Engineer
 • Electrical, Chemical, IE
 • Mechanics, Electronics, Chem., IE

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระรับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป
 • มีความกระตือรือล้าน ขยัน อดทน

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Design engineer
 • Electrical Engineer
 • Design engineer

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mechanical Engineering or any field
 • At least 2 years experience in project management.
 • Project management

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 year of Inspection or Inspector
 • มีใบ กว. ภาคีวิศวกรรมเครื่องกล
 • Good Communication Skill

20-Jun-18

 

Applied