• การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
  • เขียนแบบ Autocad ได้เป็นอย่างดี
  • หากสามารถใช้ระบบ BIM ได้

11-Dec-18

 

Applied
  • ถอดแบบประมาณราคา
  • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
  • ถ้ามีประสบการณ์ทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

07-Dec-18

 

Applied
  • มีประสบการณ์ 3 - 5 ปี
  • ริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ขนส่ง
  • เคยผ่านงานด้านงานทาง ถนน สะพาน รางรถไฟ ทางยกระดับ

04-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่