• ควบคุมปัญหาคุณภาพสินค้าไม่ให้กระทบต่องานลูกค้า
 • support งานด้านต่างของฝ่าย
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับงานควบคุมคุณภาพ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานด้านการวางแผนการผลิตและควบคุมวัตถุดิบ
 • ปริญญาตรีอุตสาหการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมวัตถุดิบ 5 ปีขึ้นไป

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรม

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 18 - 30
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา, สาขาสถิติประยุกต์
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี
 • จัดทำ Production Plan ได้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการ
 • วิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหการ
 • ประสปการณ์ด้านการวางแผนการผลิตอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสามารถในการสื่อสารและการประสานงานได้ดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ / หรือสาขาอื่นๆ
 • 0 - 3 ปี กระบวนควบคุมการผลิต COMPRESSION

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in statistics
 • 2-3 years experience in Production Control
 • Provide the daily schedule for manufacturing

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องระบบ ISO/TS16949
 • ประสบการณ์ตรงกับสายงานอย่างน้อย 1ปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 20-35 ปี
 • ม.6-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการโรงงาน
 • มีความรู้ด้าน GMP HACCP ISO9000

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมงานการผลิต การจัดการ และพนักงาน
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนการผลิตและส่งมอบให้ทันต่อความต้องการลูกค้า
 • ควบคุมและบริหารให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 • อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง มีความขยัน กระตือรือร้นและอดทน
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำแผนการผลิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้อง

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนการผลิตงานประจำวัน สัปดาห์ และเดือน
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 24 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา
 • มีทักษะทางด้านกระบวนการ Production Control

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experienced in planning for more than 8 years
 • CAn work upcountry
 • Very good English

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree of Engineering
 • Experience in production planning
 • Advanced in English language

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work in Production Planning:5 years up
 • PSI Planning & Management For machine
 • Shipment & Rework Control

21-Aug-17

 

Applied
 • At least 1-2 years working experience of prior pro
 • Plan to purchase the raw materials, quantity
 • Having working Experience and knowledge of Visual

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-30 ปี
 • มีประสบการณ์ในด้านงานวางแผนอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความละเอียด รอบคอบ

21-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการผลิด ตรวจสอบคุณภาพ
 • เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไป

21-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานอุตสาหกรรมสิ่่งทอ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และความเข้าใจในการวางแผนและควบคุมการผลิต
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนการผลิต
 • กำกับดูแลงานขนส่ง
 • กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์

21-Aug-17

 

Applied
 • ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ในระบบ GMP/ HACCP
 • ควบคุม/ตรวจสอบวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต
 • ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตาม KPI/% Yield มาตรฐาน

21-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรม อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ด้านวางแผนการผลิตไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • เคยทำงานด้านโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า 5 ปี

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Planning Production Control
 • Bachelor degree Industrial Engineering
 • 1 year Experience

18-Aug-17

 

Applied
 • Minimum 2 years’ experience in Production planning
 • Ability to use and troubleshoot the ERP/MRP.
 • Strong knowledge of production scheduling

18-Aug-17

 

Applied
 • 10 years of working in production planning.
 • Good Communication in English
 • Degree with major in Industrial Engineer.

18-Aug-17

 

Applied

Production planning Staff

Envelex (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์แต่ละตำแหน่ง 2-3 ปี
 • สามารถสื่อสาร เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

18-Aug-17

 

Applied
 • Strong in Planning in Manufacturers
 • Food/ Snack or Drinking or Daily industry
 • Experienced in working with international team.

18-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม Logistic, IE
 • รับผิดชอบแผนการผลิตรายสัปดาห์/รายเดือน
 • ติดตามวัตถุดิบจาก Supplier และประเมิน Supplier

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
 • สามารถอ่านแบบ และการคิดวิเคราะห์ทางวิศวกรรมได้

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male - Female at least 35 years old up
 • Degree Industrial Engineer or higher
 • 5-7 years experience in Material Planning

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in related field.
 • Good communicate in English.
 • Experience in production planning at least 4year

17-Aug-17

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • planning and material control
 • Good communicate in English
 • work underpress

17-Aug-17

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย, หญิง อายุ 28 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • ธุรกิจวิศวกรรม, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี

17-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master degree in HR Management.
 • Supply Chain, Prodution Planning
 • Planning, Supply Chain, Production

17-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree Engineering related fields.
 • Experiences in production control.
 • Good command of spoken and written English skill

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Planning raw material and spare parts
 • Work with production
 • 5 years of experience in material planning

17-Aug-17

 

Applied
 • จิวเวลรี่
 • Production Planning
 • วางแผนการผลิต

16-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช./ปวส./ปริญญาตรี
 • จัดทำเอกสารรายงานต่างๆภายในแผนก
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี ประสานงานกับฝ่ายอื่นได้

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนการผลิต
 • วางแผนการใช้วัตถุดิบ โดยใช้ระบบ ERP
 • วางแผนการผลิต โดยรวบรวมการสั่งผลิตระดับสาขา

16-Aug-17

 

Applied
 • สามารถทำงานได้ในสภาวะที่กดดันสูงได้
 • เพศหญิง อายุ20-30 ปี การศึกษา ปวส
 • ประสบการณ์ทำงานด้านเอกสาร อย่างน้อย 1 ปี

16-Aug-17

 

Applied
 • Able to used Program SAP would be advance
 • Planning for Production
 • Good command of Spoken&Written English

16-Aug-17

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Good command in English
 • Experience in production planning

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Statistic, Production management, Econom
 • Age 23 years old up
 • Inventory control and stock management

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 27 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหาร
 • มีประสบการณ์การทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างน้อย 2 ปี

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล