• เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น
 • ความสามารถภาษาญี่ปุ่นระดับ JLPT N3 ขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Officeได้
 • สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ( JPLT ) N 3 ขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 5 mths,Med.Ins,LifeIns,PrvdF,Meal,COLA,CoBus
 • A Big JP Automotive Parts Mfg.
 • Exp. in JP Interpreter in Production Line 2 yrs up

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • 1 year experience
 • Fresh graduate is also welcome

24-Apr-18

 

Applied
 • Bonus 5 mths.Med.Ins,Prvd.F,Trans,Meal,FullAttd
 • World-wide Automotive Parts Manufacturing
 • Exp. in Interpreter/ Translator in JP Factory

24-Apr-18

 

Applied
 • Interpret languages (Thai, Chinese and English)
 • Chinese level higher than HSK5
 • Good command of English

23-Apr-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

23-Apr-18

 

Applied
 • 1-2 years experience in interpreter in office
 • Interpreter in HR function
 • Got N3 or higher level with certificate

23-Apr-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Supporting Japanese president and other managers
 • Japanese skills (Business levels)
 • 2 years work experiences as a Japanese Interpreter

23-Apr-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ล่ามจีน หรือประสานงานมาจะดีมาก
 • ขยัน อดทน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

23-Apr-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเอกภาษาจีน
 • สามารถสื่อสารภาษาจีน (ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน) ได้ดี
 • สามารถทนต่อแรงกดดันได้ดี

20-Apr-18

 

Applied
 • At least Certificated Japanese Language
 • Have Skill and knowledge in Accounting process
 • Can explain Account terminology for JP management

20-Apr-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวช.หรือ ม.6 ขึ้นไป
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน แปล ภาษาจีนได้ดี
 • มีประสบการณ์การแปลภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Apr-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีความรู้ภาษาจีนอย่างดี
 • แปลเอกสาร ภาษาจีน-ภาษาไทย และ ภาษาไทย-ภาษาจีน

19-Apr-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Japanese Language
 • 1 years experience in Translator, Interpreter
 • Japanese Language Proficiency Test at level 3 up

19-Apr-18

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • Good experience in translation
 • 3 -5 years for applying Visa & Work Permit

16-Apr-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล