• วางแผนการผลิตขนส่งและแผนการติดตั้ง
 • ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
 • ควบคุมต้นทุนการผลิต

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Initiate and determine business master plan
 • Bachelor's Degree or higher in Business Admin
 • Experience Agricultural business least 10 years

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี และโท ด้านนิติศาสตรบัณฑิต
 • ประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายมาไม่น้อยกว่า 8 ปี
 • TOEIC score > 600

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์บริหารส่วนงานเร่งรัดหนี้สิน 5 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาโท/ตรี ไม่จำกัดสาขา

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาธุรกิจ
 • งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ให้สอดคล้องกับแผน
 • IT Product & Services

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • have experience in merger and acquisition
 • Fluent in English skill is desirable
 • Experience from notable international law firm

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage all the marketing activities.
 • Retail housing /construction products is a must
 • Good in English Communication

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • corporate level balance scorecard, KPI
 • Corporate performance management, performance revi
 • minimum years experience in insurance or fianance

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 15 yrs of related experience at large organization
 • Accounting knowledge and cost management
 • Strategic planning and project management skill

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher
 • At least 10 - 15 years of experience
 • Annual Performance Bonus

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารงานด้านการพิจารณารับประกันภัย
 • กำหนดนโยบาย และแผนงานของฝ่ายพิจารณารับประกันภัย
 • มีประสบการณ์งานด้านการพิจารณารับประกันภัย

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Background in consultative firm is a must
 • HROD background in management level
 • Good communication in English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work experience at least 5 Year
 • Achieve ASA or FSA (or equivalent)
 • Well understand NPV/GPV reserve valuation

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดอสังหาฯ 7 ปี
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด
 • ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารสำนักงาน
 • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง
 • บรรจุเป็นพนักงานประจำ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Overseeing the company’s accounts and investments
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • At least 7 years of experience as a Senior Account

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Cash Management Product (VP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Cash management
 • Product management
 • Wholesales banking

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

VP - Cash Management Sales

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Cash management
 • Corporate banking
 • Wholesales banking

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years direct experience in real estate finance
 • Aged 28-35 years
 • Excellent presentation and English communication

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher
 • Good command of English
 • Able to go abroad if required

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have the relevant experience in convenience store
 • Deliver convenience store profit & loss nationwide
 • Develop convenience store operating model

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting and Financial head in large-scale firm
 • Finance & Accounting shared service area preferred
 • Good communication In English

19-Feb-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์งานบริหาร Contact Center อย่างน้อย 10 ปี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง

19-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Preparation monthly financial performance report
 • Responsible for developing financial modeling
 • Support monthly financial close

19-Feb-18

 

Applied
 • Coordinate w/ wealth RM and head training
 • Travel to branches to enhance/improve capabilities
 • Having sale skills and able to do sale coach

19-Feb-18

 

Applied
 • 1-3 year experience as secretary
 • Good English communication skills
 • Good communication and interpersonal skills

19-Feb-18

 

Applied
 • project management,program management,
 • Program Management Professional (PgMP)
 • Bachelor or Master Degree in engineering

19-Feb-18

 

Applied
 • Business Analyst
 • Merger
 • Business investment

19-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Vice President - HR & OD

INTEQC Group

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Male or Female. Age 40 years old and over
 • Degree or Master's Degree in HRM
 • 15 years experience in H R M , H R D

19-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 10 years of experiences in MARCOM & PR
 • Both speaking and creative writing in English
 • Strong leadership and analytical thinking

19-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการเงินการธนาคาร
 • มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

19-Feb-18

 

Applied
 • Female, Age between 34 - 40 years old
 • 7+ years of related working experiences
 • Solid knowledge of financial statement analysis

19-Feb-18

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Finance, Economic.
 • Result-oriented with positive attitude.
 • Good command of written and spoken English.

19-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IFC & IFRS (AVP - VP Level)
 • Experienced in SOX-404, Internal or External Audit
 • At least 5-8 years of direct experience

19-Feb-18

 

Applied
 • Accounting and finance background from Banks
 • CPA is a plus
 • Good command of English

19-Feb-18

 

Applied

VP, Head of Postpaid Proposition Department

dtac

กรุงเทพมหานคร

 • Postpaid propositions & marketing strategy
 • Budget management
 • Cross-functional team execution

19-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experiences in Channel & Sales Management
 • Exp. Hardware, IT Solution, Network Applications
 • Exp in Top Management, or Top Executive Level

18-Feb-18

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Assist project champion in planning
 • Monitor project progress
 • Ensure that decisions are taken by the right

18-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

AML Compliance (VP Level)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Compliance
 • AML
 • Risk management

16-Feb-18

 

Applied

Head of Marketing Strategy (VP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Marketing
 • Strategy
 • Leasing

16-Feb-18

 

Applied
 • Chief Technical Officer, CTO, PM AVP, PM VP
 • System Integration (SI), IT Solution, Government
 • SI project management, MA, aftersales service

16-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 12 years of direct experiences in L&D
 • Having certified leadership program
 • Excellent English proficiency

16-Feb-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Having 2-3 years of experience
 • Computer literacy in MS Office

16-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Credit Analyst
 • Have strong financial modeling skill
 • Good in English skills

16-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Executive Summary
 • 1 - 2 Years Experience
 • Resilient / Great English Skills

16-Feb-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Experience in brand building, digital marketing
 • Build brand love and trust for Pruksa
 • Manage product architecture

16-Feb-18

 

Applied
 • 3-5 years' experiences in credit lending and risk
 • Centrally administer of Approving Authority
 • Strong analytical skill

16-Feb-18

 

Applied
 • บริหารจัดการในเรื่องการจัด Shift
 • มีความรู้การใช้ระบบ Call Center AVAYA
 • Exp 8 ปีขึ้นไป ธนาคาร หรือ Call Center

16-Feb-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล