• บริหารทรัพยากรบุคคล
  • สวัสดิการพนักงาน
  • ธุรกิจเช่าซื้อจักรยานยนต์และสินเชื่อด้านอื่นๆ

10-Oct-19

 

Applied

VP Human Resources

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

  • VP-Human Resources
  • Lead, Develop and Execute HR Strategy
  • Change Management

09-Oct-19

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่