• มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ SME ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีประสบการณ์ในการจัดทํา RM Incentive
 • ใช้Microsoft Presentation เพื่อการนำเสนอได้อย่างดี

10-Dec-18

 

Applied
 • Finding prospect clients from both internal source
 • Arrange meeting with prospect clients to explore
 • Structure solutions and make presentation clients

10-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Inforce&Prospect Management
 • Good English communications
 • Good Analytical Skills

07-Dec-18

 

Applied
 • Business process development and improvement
 • Experience in Robotic Process Automation (RPA)
 • Project Management, Strong command of English

06-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in related field.
 • 10 years experience in shopping center
 • Strong achievement driven and customer service

05-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • At least 3years' experience
 • Master Degree
 • Excellent communication skills

05-Dec-18

 

Applied

VP - Portfolio Management (Leading Bank)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor in Finance, Economics or related fields
 • 8 years in Risk Reporting,Business Finance
 • Knowledge in Risk Management and IFRS9

04-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Vice President – Human Resource
 • 10 years’ HRM, HRD ,OD experience
 • 5 years’ experience in strategic/ management posit

03-Dec-18

 

Applied