• มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ SME ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีประสบการณ์ในการจัดทํา RM Incentive
 • ใช้Microsoft Presentation เพื่อการนำเสนอได้อย่างดี

10-Dec-18

 

Applied
 • trade sale
 • Provide on-going support on market information
 • Identify and prioritize business opportunities

10-Dec-18

 

Applied
 • Finding prospect clients from both internal source
 • Arrange meeting with prospect clients to explore
 • Structure solutions and make presentation clients

10-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales Director
 • Domestic Sales
 • Commercial

07-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Fleet / European Car / Automotive
 • Annual Fleet Sales Plans
 • English speaking

06-Dec-18

 

Applied
 • Have knowledge in cash management is a plus
 • Sales type with a qualification of deal hunters
 • Good command of English

05-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in any field Age 25-40 years old
 • At least 5 years experience in selling real estate
 • Knowledge of the Thai property market conditions

05-Dec-18

 

Applied