• วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บุคคลิกดี สุภาพ เรียบร้อย
 • สุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะทำงาน

18 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บุคคลิกดี สุภาพ เรียบร้อย
 • สุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะทำงาน

18 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บุคคลิกดี สุภาพ เรียบร้อย
 • สุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะทำงาน

18 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บุคคลิกดี สุภาพ เรียบร้อย
 • สุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะทำงาน

18 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เตรียมความพร้อมในการให้บริการทางการพยาบาล
 • จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี
 • มีความขยัน อดทน

18 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
 • ให้การดูแลผู้ป่วยทั้งภายใน และภายนอกศูนย์
 • มีความขยัน อดทน

18 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
 • มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม

19 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • มีประสบการณ์ในห้องห้องคลอด (LR /NS )
 • มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์, พยาบาลวิชาชีพ
 • มีใบประกอบโรคศิลป์
 • อดทน ใจเย็น มีจิตใจรักในการช่วยเหลือ และให้บริกา

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์, พยาบาลวิชาชีพ
 • มีใบประกอบโรคศิลป์
 • อดทน ใจเย็น มีจิตใจรักในการช่วยเหลือ และให้บริกา

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านพยาบาล 3 - 5 ปี
 • หากมีประสบการณ์ด้านสินไหม PA พิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์, พยาบาลวิชาชีพ
 • มีใบประกอบโรคศิลป์
 • อดทน ใจเย็น มีจิตใจรักในการช่วยเหลือ และให้บริกา

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์, พยาบาลวิชาชีพ
 • มีใบประกอบโรคศิลป์
 • อดทน ใจเย็น มีจิตใจรักในการช่วยเหลือ และให้บริกา

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิตและมีใบประกอบฯ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานตามตารางเวรได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

15-Jan-18

 

Applied
 • การศึกษาระดับป.ตรีขึ้นไป ด้านพยาบาล/เทคนิคการแพทย์
 • ทักษะภาษาอังกฤษดีเยี่ยม
 • สามารถวินิจฉัยโรคได้ / ประสบการณ์ 1-2 ปี

15-Jan-18

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

15-Jan-18

 

Applied
 • คลินิกไตเทียม
 • ดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
 • พยาบาล, ผู้ช่วยพยาบาล

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกดี อัธยาศัยดี

14-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์
 • ออกตรวจนอกสถานที่พร้อมคุณหมอ
 • รับผิดชอบปฏิบัติการงานพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ

13-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช. - ปริญญาตรี
 • ผู้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำโรงพยาบาล
 • พร้อมมีรถบริษัทให้ใช้ เเละมีเบี้ยเลี้ยง

11-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา พยาบาล
 • มีประสบการณ์ทางด้านการพยาบาล อย่างต่ำ 1 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่น

11-Jan-18

 

Applied
 • อบรมโดยศาสตราจารย์ชาวอิตาลี
 • อายุงาน 1-2 ปีได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือนปรับขึ้นทุกปี

09-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการให้คำแนะนำและการให้คำปรึกษา
 • มีความกระตือรือร้น

08-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล