• ปริญญาตรี การพยาบาล
 • TOEIC มากกว่า 400 คะแนน
 • เคยทำการสอน/ประเมินผลการสอนทางคลินิคอย่างน้อย 2

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Able to speak English
 • Valid Nurse License
 • Pleasant Personality with serviced mind

20-Feb-20

 

Applied
 • Minimum 2 years in nursing experience
 • Excellent interpersonal and communication skills
 • Good Service, Computer literacy is essential

20-Feb-20

 

Applied
 • พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ
 • พยาบาล
 • Infection Control

20-Feb-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • At least 2 years of experience in medical sales
 • Can do attitude
 • Honest, responsible and confident

19-Feb-20

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • วุฒิ RN
 • พยาบาล
 • เปืดเส้น เจาะเลือด

19-Feb-20

 

Applied
 • Director of Hospital
 • hospital management
 • ใบปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาบริหารงานโรงพยา

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Hospital
 • Business Support Management
 • International organization

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สาขาพยาบาลศาสตร์ นิติวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข
 • พิจารณาสินไหมทดแทน ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกัน
 • มีทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพการพยาบาล

18-Feb-20

 

Applied
 • เพศหญิงเท่านั้น อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • จบปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล/ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

18-Feb-20

 

Applied
 • Fluent English Speaking
 • Able to manage the team of registered nurse
 • Serviced-minded and fast to learn the new things

17-Feb-20

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรี การพยาบาล
 • TOEIC มากกว่า 350 คะแนน
 • ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office)

17-Feb-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • เรียนสาขาผู้ช่วยพยาบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใจรักงานบริการ

10-Feb-20

 

Applied