• ม.6 , ปวส.- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
 • มีประสบการณ์งานด้านควบคุมคุณภาพ อย่างน้อย 1 ปี
 • ชาย อายุ 20-35 ปี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ม.6 , ปวส.- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
 • มีประสบการณ์งานด้านควบคุมคุณภาพ อย่างน้อย 1 ปี
 • ชาย อายุ 20-35 ปี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

QC STAFF

Green Tea Co., Ltd.

ห้วยขวาง

 • รับผิดชอบงานด้าน QC ไลน์ผลิต อาหาร ทั้งหมด
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการควบคุมคุณภาพ
 • รักในงาน QC

28-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QC Staff

S & Sons Trading Co., Ltd.

บางบัวทอง

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์

25-May-20

 

Applied
 • degree in Chemistry, biotechnology, Biochemistry
 • Good knowledge of GMP/GLP practices/ Biosafety
 • Ability to correctly analyze, interpret and apply

24-May-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่