• วุฒิ ปวช ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

22-Jun-18

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช,ปวส
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักบริการ

21-Jun-18

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • Bachelor's degree of science major chemical
 • Be knowledgeable in HPLC in a must.
 • Minimum 0-2 years’ work experience in QC

21-Jun-18

 

Applied
 • QC
 • ควบคุมคุณภาพ
 • ตรวจสอบคุณภาพ

20-Jun-18

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • ม.6 , ปวส.- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
 • มีประสบการณ์งานด้านควบคุมคุณภาพ อย่างน้อย 1 ปี
 • ชาย/ หญิง อายุ 20-35 ปี

19-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

Wheat Flour Mill - QC staff to Supervisor

INTEQC Group

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Above 25 Years old.
 • Bachelor’s Degree in Science .
 • 3 - 5 years experienced.

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • New graduate are welcome.
 • Bachelor Degree in Engineer field.
 • Market claim handling, Inprocess Quality Control.

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Science in the field of medical
 • Good knowledge in immunology, immunochemistry
 • Good in laboratory practice and analytical

18-Jun-18

 

Applied
 • degree in Chemistry, biotechnology, Biochemistry
 • Good knowledge of GMP/GLP practices/ Biosafety
 • Ability to correctly analyze, interpret and apply

18-Jun-18

 

Applied
 • ปวส ขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการทำงานในห้อง Lab 1 ปี ขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

18-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาที่3 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์งาน QC
 • อ่านออก เขีนยนได้ และสื่อสารได้ดี

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินโบนัส
 • รถบัสรับ-ส่งพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีบิดา-มารดาเสียชีวิต

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Control Quality of Operation
 • Analyze Root cause of Quality issues
 • Take countermeasure and follow up the result

15-Jun-18

 

Applied
 • พนักงานQC(ชิ้นส่วนยานยนต์)
 • มีความรู้ด้านควบคุมคุณภาพ
 • มีประสบการณ์QCที่บริษัทชิ้นส่วนยานยนต์

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied