• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ และ ธุรกิจ F&B
  • บุคลิกภาพดี มีมนุษสัมพันธ์ที่ดี

03-Aug-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่