• วุฒิปริญญาตรี สาขาออกแบบหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบลายเสื้อเชิ้ต
  • สามารถใช้โปรแกรม Ilustrator, Photoshop

25-May-20

 

Applied
  • Great position in a multinational company.
  • Passion in the learning & development industry.
  • Attractive rewards, profit sharing & development.

22-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Be able to do Adobe Illustrator, After Effects
  • Support corporate branding and corporate graphics
  • Be able to use Microsoft Offices for presentation

21-May-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่