• ปวส., ประสบการณ์ 3 ปี อุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี
 • ทำงานกะได้ ประจำโรงงานระยอง
 • มีความรู้เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานผลิตเคมี

22-Jun-18

 

Applied
 • Control over all incoming invoice documents.
 • Good human relationships and customer services
 • Upload GR number in ODM in ODM format

22-Jun-18

 

Applied
 • Check machine retort and Cleaning
 • High vocational in Mechanic or relates field
 • Experiences 1-2 year in Machine Maintenance

21-Jun-18

 

Applied
 • Experience in mechanical and electrical
 • Understanding of production procedure
 • Experience in ISO 9001 , ISO 14001 is a plus

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Warehouse Staff
 • Product Control
 • Packing Product

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ประสบการณ์การทำงานในกระบวนการผลิตเคมีหรือปิโตรเคมี
 • มีทัศนคติที่ดีทางด้านความปลอดภัย
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

18-Jun-18

 

Applied
 • Engineering Degree background
 • Be patient, can work under pressure
 • Good attitude towards assigned works

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied