• ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • จัดทำเอกสารใบสำคัญรับจ่าย, ลงบัญชีในโปรแกรมบัญชี
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • บัญชีเจ้าหนี้
 • บัญชีเจ้าหนี้ กระทบยอดGL
 • มีความรู้เรื่องโปรแกรมบัญชี businessplus

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • จัดทำเอกสารใบสำคัญรับจ่าย, ลงบัญชีในโปรแกรมบัญชี
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • งานบัญชี / เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี / ประสบการณ์บัญชี 3 ปีขึ้นไป
 • สวัสดิการดี+โบนัส / ทำงานที่อยุธยา

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • จัดทำเอกสารใบสำคัญรับจ่าย, ลงบัญชีในโปรแกรมบัญชี
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง

22-Sep-18

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • จัดทำเอกสารใบสำคัญรับจ่าย, ลงบัญชีในโปรแกรมบัญชี
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง

22-Sep-18

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เงินเดือน 15,000 + เบี้ยขยัน + เงินเกษียณ
 • จบปวส. - ปริญญาตรี (หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณา
 • เป็นพิเศษ)

22-Sep-18

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ลงบัญชีในโปรแกรมบัญชี
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง

22-Sep-18

 

Applied
 • เข้าใจบัญชีเบื้องต้น
 • ยิ้มแย้ม อัธยาศัยดี
 • ระเอียด รอบคอบ

21-Sep-18

 

Applied
 • Thai,Male or Female, age not over 35 years old
 • 3 years exp. in Closing Account
 • 20,000-30,000 THB / Good Benefit /Japanese Company

21-Sep-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Managerial Accounting / Accounting Consolidation
 • Good English communication
 • SAP - COPA / SAP - FI

21-Sep-18

 

Applied
 • Managerial Accounting Finance
 • financial consolidation
 • SAP BPC GL COPA

21-Sep-18

 

Applied
 • งานบัญชี พิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • ติดต่อประสานงานกับทีมเซลล์
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ

21-Sep-18

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • บริษัทนำเข้าส่งออกจีน ไต้หวัน ไทย
 • ธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

21-Sep-18

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 1 year experience
 • salary 15,000-18,000
 • สามารถใช้ Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Sep-18

 

Applied
 • ผู้หญิง อายุ 22-30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • แต่ละเดือน (ภงด.53 และ ภงด.3 เท่านั้น)

21-Sep-18

 

Applied
 • Admin and accounting function
 • Good command in English
 • Fresh graduated welcomed

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • accountant audit skill
 • Experienced in audit accountant 2-3 years
 • Annual enclosing accounting

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-3 years of experience in Operation,Accounting
 • Banking or financial related or regional operation
 • Good command of written and spoken English

21-Sep-18

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • จัดทำเอกสารใบสำคัญรับจ่าย, ลงบัญชีในโปรแกรมบัญชี
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง

21-Sep-18

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • accounting officer พนักงานบัญชี / finance officer
 • accounting degree,age 25 ปีขึ้น,ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • สามารถทำงานใน เขตยานนาวา กรุงเทพฯ,2year experience

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความตั้งใจ
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานบัญชีเป็นอย่างดี

21-Sep-18

 

Applied

Accountant / พนักงานบัญชี เฝ้าไร่ หนองคาย

STARTECH STEEL YASOTHON CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • location: เฝ้าไร่ หนองคาย

21-Sep-18

 

Applied

Accountant / พนักงานบัญชี หนองกี่ บุรีรัมย์

STARTECH STEEL YASOTHON CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • location: หนองกี่ บุรีรัมย์

21-Sep-18

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • location: สระบุรี

21-Sep-18

 

Applied

Accountant / พนักงานบัญชี เซกา หนองคาย

STARTECH STEEL YASOTHON CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • location: เซกา หนองคาย

21-Sep-18

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • location: เชียงใหม่

21-Sep-18

 

Applied
 • รับผิดชอบบัญชีลูกหนี้ AR
 • มีโอกาสเติบโตเมื่อทีมขยายไปหลายจังหวัด
 • มีความกระตือรือร้นในเรื่องเทคโนโลยี

21-Sep-18

THB13k - 20k /เดือน

Applied
 • Thai nationality + Good command of English
 • 3-5 years experience in documentation and account
 • Diploma or higher in Accountancy

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Excel
 • มีความขยัน อดทน ต่องานที่ทำ
 • ทำบัญชี และงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากทางบริษัท

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขา การบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีทรัพย์สิน 1- 2 ปี
 • มีประสบการณ์ ระบบ SAP

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • เรียนรู้ไวและตั้งใจทำงาน
 • เงินเดือน : 18,000 - 20,000 บาท

20-Sep-18

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมสำเร็จรูป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. จนถึงระดับปริญญาตรี
 • สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว

20-Sep-18

 

Applied
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • กระตือรือร้นในการทำงาน อัธยาสัยดี
 • มีความขยัน หมั่นเรียนรู้

20-Sep-18

 

Applied
 • At least 5 years-experience in the relevant field
 • Professional certification such as CIA, CISA
 • Skills in people skills, result oriented

20-Sep-18

 

Applied
 • บันทึกข้อมูลทางบัญชี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Sep-18

 

Applied
 • AR - Issue invoices and receipts to clients
 • AP – Record AP and arrange the payment to vendors
 • 3-5 year experience in accounting is preferred

20-Sep-18

 

Applied
 • Accounts Payable experience is preferable
 • Strong problem solving skills
 • Strong interpersonal skills

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พนักงานบัญชี

20-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • Have a chance to use English and Japanese Langague
 • A bright carier path is waiting, Can use Express

20-Sep-18

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Perform following up the clients
 • Strong communication skills
 • Customer service, Call center, Credit collection

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บัญชี
 • เจ้าหน้าที่บัญชี
 • พนักงานบัญชี

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Female-Male / 22-35 yrs old, Fresh is welcome
 • Min.0-3 yrs exp. in Accountant, Good in English
 • 15-18 K + Bonus / @ BTS Asok

20-Sep-18

 

Applied

Accounting staff

JAC Recruitment Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Thai nationality only
 • At least 5-10 years experiences in Accounting
 • Bachelor’s Degree in Accounting

20-Sep-18

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • จัดทำเอกสารใบสำคัญรับจ่าย, ลงบัญชีในโปรแกรมบัญชี
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง

20-Sep-18

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

20-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความรู้พื้นฐาน MICROSOFT OFFICE
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ อดทน

20-Sep-18

 

Applied
 • accounting
 • ar/ap
 • accounting staff

20-Sep-18

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • บัญชี
 • accounting
 • การเงิน

20-Sep-18

THB10k - 13k /เดือน

Applied