• คุณสมบัติที่ดีในการเป็นเลขานุการ
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน และอดทน
 • เป็นคนดี รักองค์กร

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ม.6, ม.ศ.5 - ป.ตรี, ประกาศนียบัตรชั้นสูง
 • ชาย - หญิง อายุ 22-38 ปี
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์- เสาร์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HR
 • Admin
 • Account

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Admin Officer
 • Work at Suwannabhumi Airport
 • Airline Catering

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีวุฒิหรือประสบการณ์ในการทำบัญชี
 • เงินเดือนเริ่มต้น 9,500-12,000 บาท

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • หญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ประสบการณ์ในสายงาน 1 ปี ด้านงานธุรการ
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจ เช่าซื้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง อายุ 23 ถึง 30 ปี
 • ปวส. ไม่จำกัดสาขา
 • ออกเอกสารการสั่งซื้อสั่งขาย

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี (สาขาบัญชี)
 • เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ ด้านบัญชี 2ปี ขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บันทึก ดูแล และจัดเตรียมเช็คสั่งจ่าย การรับเงิน
 • บันทึกรายการ จัดทำรายงานทางการเงิน
 • ออกใบเสร็จรับเงิน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ปวส.-ปริญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์มาก่อน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • เป็นผู้พิการ
 • สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานลูกค้าทางโทรศัพท์
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 24 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี หากไม่ถึง ต้องมีประสบการณ์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บันทึกจัดเก็บข้อมูลทางการตลาด
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 24 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี หากไม่ถึง ต้องมีประสบการณ์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female
 • Bachelor’s degree in Accounting or Commerce
 • More than 3 years working experience

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้ Microsoft office

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำลังศึกษาระดับปวส. หรือปริญญาตรี
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • สามารถทำงานได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good Service Mind
 • English Communication
 • Administrative Support

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Visa & Work Permit
 • Excellent in English Communication
 • Service mind

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-5 years' experience in Accounting
 • Knowledge and experience of VAT, Withholding Tax
 • Good skill MS Excel or SAP

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • คอยช่วยประสานงานภายในบริษัท
 • ดูแล จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
 • ควบคุมดูแลเอกสารต่างๆของบริษัทให้เป็นระเบียบ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เปิดเซลล์ออร์เดอร์ให้สโตร์จัดสินค้า
 • รักการทำความสะอาด และเรียบร้อย
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • สื่อสาร ภาษาจีนและภาษาไทย ได้ดี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ดูแลงานด้านเอกสาร คอยติดต่อประสานงาน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • คอยดูแลงานด้านเอกสาร
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ รอบคอบในการทำงาน ซื่อสัตย์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช. - ปวส.
 • ตรวจสอบสินค้าในคลัง
 • เช็คสต๊อคสินค้า

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำ PAYMENT ส่งยอดให้บัญชี
 • ตัดยอดการเบิกจ่ายในโปรแกรมสำเร็จ Express
 • แยกใบกำกับภาษีส่งบัญชี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พนักงานบริการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • มีความคล่องตัว สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความคล่องตัว สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

20-Aug-17

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีทั่วไป 0-2 ปีขึ้นไป

20-Aug-17

 

Applied
 • Experienced in Sales Administration/Coordinator
 • To handle assigned customers’ accounts independent
 • In case there is trial request from customers

20-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำเช็คจ่ายซัพพลายเออร์
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ทำใบหัก ณ ที่จ่าย

20-Aug-17

 

Applied
 • สัญชาติไทย เพศหญิง
 • จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
 • ซื่อสัตย์และมีใจรักการบริการ

19-Aug-17

 

Applied
 • จบวุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • เพศชาย / เพศหญิง
 • ติดต่อประสานงาน

19-Aug-17

 

Applied
 • At least 2 years experience on the job
 • Positive attitude and able to work under pressure
 • Knowledgeable about Microsoft Word, Excel,Auto CAD

19-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อประสานงานระหว่างโรงงาน, Sales, และลูกค้า
 • เพศ หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต

19-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำ รวบรวม จัดเก็บเอกสาร
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกียวข้อง
 • มีความละเอียด รอบคอบ และกระตือรือร้น

19-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำสรุปการประชุม
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี / สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง อายุ 18 - 30 ปี
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์,ประชาสัมพันธ์
 • มีทักษะการสื่อสาร ภาษาไทยไทย/ภาษอังกฤษ

19-Aug-17

 

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) -ปริญญาตรี
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไปไม่เกิน 35 ปี
 • มีการจัดการงานเอกสารที่ดี ละเอียดรอบคอบ

19-Aug-17

 

Applied
 • ทำเอกสารเกี่ยวกับจัดซื้อทั้งหมด
 • หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ 2 ปี
 • ปวช.ขึ้นไป

19-Aug-17

 

Applied
 • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

18-Aug-17

 

Applied
 • เป็นเพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 25 ปี
 • สามารขับขี่รถยนต์ได้ (มีใบอนุญาติขับขี่)
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รักงานบริการ

18-Aug-17

 

Applied
 • Degree in any field
 • Computer literacy
 • ew graduates is welcome

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Junior HR & Admin. Officer

--

กรุงเทพมหานคร

 • degree in Human Resource Management
 • 1-2 years’ experience in human resource
 • High flexibility, can travel between offices

18-Aug-17

 

Applied
 • รับออร์เดอร์ลูกค้า สามารถให้ข้อมูลสินค้าได้
 • เปิดบิลขายให้แก่ลูกค้า
 • ทำใบวางบิลลูกค้า

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

18-Aug-17

 

Applied
 • จัดพิมพ์เอกสาร รับโทรศัพท์
 • หญิง อายุ(ปี) : 18 - 30
 • ปวช. - ปริญญาตรี

18-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล