• พิมพ์งาน
 • เก็บเอกสาร
 • และงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Credit Admin
 • จ้างเป็นสัญญาจ้าง 2 ปี
 • ให้ค่าตอบแทนสูง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age between 22 - 26 years old
 • 1+ years in Administration role
 • Good command of English is advantage

22-Jul-18

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปวส. หรือปริญญาตรีทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลเกี่ยวกับการประสานงานภายใน และภายนอกองค์กร
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

20-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Admin Officer,Chinese,English,visa & work permit
 • Documents ,application submit ,DMF department
 • Hotel booking & Air ticket booking.

20-Jul-18

 

Applied
 • Prepare trip reports for the GM-Sales upon request
 • Have a positive mindset
 • Prepare all travel expense reports

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in any field
 • 2 years of experience in purchasing or admin
 • Fair command of English

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส -ปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความขยันอดทนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

19-Jul-18

 

Applied
 • พิมพ์งาน
 • เก็บเอกสาร
 • และงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดการและ support งานธุรการทั้งหมดในฝ่าย
 • จัดเก็บ รวบรวม ติดตาม ค้นหา สัญญาต่างๆ
 • จัดเตรียมเอกสารจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR & Admin Officer

The Border Consortium (TBC)

กรุงเทพมหานคร

 • ระดับตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่
 • อายุงาน 3 ปี
 • ประเภทธุรกิจ องค์กรเอกชนไม่หวังผลกำไร

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • project
 • administration
 • coordination

06-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied