• Bachelor’s degree in a related field
 • 5 years’ experience in handing a wide range
 • Good command of English, Japanese skills

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง
 • วุฒิ ปวช-ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายของบริษัท
 • จัดทำเอกสารงานของฝ่าย
 • มีความรับผิดชอบต่องาน ละเอียดรอบคอบ มีวินัย

23-Jan-18

 

Applied
 • Attractive bonus (6 months)
 • Male, age between 30 - 32 years
 • Good command in English (TOEIC 600 up)

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ADMINISTRATION OFFICER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in related field
 • Minimum of 1 year working experience
 • Good command of written and spoken English

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการบัญชี
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ใช้ Excel,Photoshop, Illustrator ได้ดี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • พนักงานธุรการ (กราฟฟิก)

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. หรือ ม.6
 • สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
 • อ่าน เขียน เข้าใจ ภาษาอังกฤษพื้นฐานได้

17-Jan-18

 

Applied

Admin Officer

EPS Consultants Recruitment Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Admin Officer
 • Administrator
 • General

11-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล